V Českých firmách stále selhává prevence krádeží

V Českých firmách stále selhává prevence krádeží

Seminář Odhalování interní kriminality, pořádaný 25. září 2019 společností SECURITAS ČR, přivítal několik desítek bezpečnostních manažerů velkých firem. Prezentace aktuálních statistik, příklady z praxe i následná diskuze se specialisty účastníkům připomněla, že oblast řízení bezpečnostních rizik a tzv. compliance procesů je v českých firmách stále podceňovaná.

„Převládá chybný názor, že největší bezpečnostní hrozby přicházejí zvenku, a tomu společnosti přizpůsobují i svůj bezpečnostní management. Z dostupných statistik ale jasně vyplývá, že dva ze tří vyšetřovaných podvodů způsobí zaměstnanci, nebo se na nich přímo podílí,“ komentuje Michal Moroz, Chief Business Development Manager ze společnosti SECURITAS, jeden z prezentujících na semináři.

Interní kriminalitě mohou firmy čelit s pomocí dobře nastavených compliance procesů, tedy systému dodržování souladu s podnikovými pravidly či právním řádem. To slouží jako prevence nejen před samotnými trestnými činy, které jsou pro firmy vždy bolestivé, ale před neetickým jednáním obecně.

Profil firemního zloděje

Další prezentující Petr Moroz ze společnosti Screening Solutions připomněl psychologické studie, podle nichž se společnost dělí na tři skupiny podle charakteru: zhruba 25 % jsou lidé se silnou náchylností k neetickému jednání a k podvodům, kdykoli je to možné, 25 % jsou lidé za každých okolností poctiví a zbývající polovina přizpůsobuje své chování podle životní situace, nastavených pravidel a příležitostí.

„Zaměstnance z první skupiny nechcete ve firmě vůbec mít. Proto je klíčové ověřit si poctivost budoucích kolegů už v okamžiku, kdy se ucházejí o práci, například s použitím referencí či kontrolou pravdivosti životopisu. Dnes toho lze docílit velmi snadno a díky elektronickým nástrojům také levně a rychle. S většinovou skupinou charakterově nevyhraněných lidí lze ve firmě pracovat s pomocí dobře nastavených compliance procesů a fungujícím risk managementem.“

Typickým pachatelem trestného činu v zaměstnání je podle průzkumů muž ve věku 35-55 let, který je ve firmě 6 a více let. Třetina z nich jsou lidé v exekutivních a manažerských pozicích, ve dvou třetinách případů spolupracují s někým dalším jako organizovaná skupina.

Whistlebloweři v Česku zatím bez ochrany

V Česku na rozdíl od Slovenska a jiných evropských států dosud chybí právní ochrana tzv. whistleblowerů. Přitom statistika ACFE shromažďující informace o případech korupce a podvodů v regionu východní Evropy ukazuje, že 40 % trestných činů bylo poprvé zjištěno s pomocí tipu od nějaké osoby, až na druhém místě s 20 % se na kriminalitu přišlo díky internímu auditu. Firmy by proto měly mít interní pravidla pro oznamování přestupků (tzv. whistleblowing), která umožní detekovat a řešit incidenty okamžitě a diskrétně.

Společnost SECURITAS ČR zajišťuje kromě fyzického či technického zabezpečení také bezpečnostní poradenství, bezpečnostní audity či nastavení compliance procesů. Další workshop navazující na téma interní kriminality se chystá v listopadu.

Zdroj informací

SECURITAS ČR s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

1. října 2019

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen


Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5803 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál