Předsevzetí českých podnikatelek a manažerek: Jaká jsou?

Předsevzetí českých podnikatelek a manažerek: Jaká jsou?

Možná také chtějí každé ráno uběhnout pět kilometrů a zdravěji snídat, v popředí novoročních předsevzetí žen z Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek ale stojí spíše důvěryhodnost, rozvoj a vytváření dobrého pracovního prostředí.

Počet žen podnikatelek vzrostl od roku 2011 vůči mužům zhruba desetinásobně (*). Než se počty zcela obrátí a objeví se první analýzy, v nichž muži budou volat po rovnosti v podnikatelském prostředí, podívejme se, s jakými předsevzetími se do roku 2019 pustily ženy na pozicích podnikatelek a manažerek.

Marie Ryšavá, spolumajitelka firmy AutoFit, vkročila do roku 2019 s předsevzetím i pro svých 40 zaměstnanců. Chtěla by firmu vést i nadále tak, aby se mohla postarat o jejich blaho materiální, ale i duchovní a měla tak radost ze spokojeného pracovního prostředí. Půjde například o zavedení privátního rozhovoru do programu pravidelných porad. Během nich top management sleduje nejen pracovní výkon, ale také osobní situaci zaměstnanců a snaží se reagovat minimálně stejně rychle na potřeby osobní jako na profesní. Společnost Auto Fit, spol. s r.o. patří již více než 26 let mezi přední dodavatele komplexních řešení v oblasti povrchových úprav a to v segmentu autoopravárenství a v průmyslové výrobě.

Aneta Horáčková, ředitelka Alexa Entertainment s.r.o., se chce letos soustředit na základní myšlenku progresivního chování. Ve firmě i v životě si zakazuje myšlenky, že něco nejde, a nahrazuje je otázkou – proč by nešly? „Pokaždé, když se ocitnu ve vlastní pasti důvodů, proč něco nelze, vzpomenu si na jednu zkušenost z minulosti, která mne stále utvrzuje v přesvědčení, že téměř nic není nemožné. Před 20 lety jsem se v Londýně ocitla před divadlem, kde vystupoval Orlando Bloom. Takové live interview?, to by byl úlovek pro redakci, v níž jsem tehdy pracovala. Bohužel jsem měla letenku na dřívější termín, než Orlando mohl rozhovor poskytnout a interview po telefonu jsem odmítla. Připomíná mi to ale, že na první pohled nedosažitelné věci, jsou jen zbytečné obavy z neúspěchu,” uvádí Aneta Horáčková. Společnost Alexa Entertainment s.r.o. byla založena před 18 lety v Jihomoravském kraji. Specializuje se na firemní a společenské akce, módní show a firemní oslavy.

Saša Horáčková, majitelka LaserSlim Studio, by v novém roce ráda posílila v trendu (kterého se drží již sedm let) vyhledávání světově nových a vědecky podložených technologií v estetice a kosmetice. Chce být také tou, kdo je do České republiky jako první přináší. V roce 2019 chce některé novinky ještě více zefektivnit. Metodiku ošetření na míru zákazníkovi vnímá jako formu osobního přístupu a tu považuje za klíčovou již dlouhodobě. Letošní výzvy shrnuje do dvou cílů – kombinovat inovativní přístupy a učinit estetické služby dostupné českým ženám.

Renáta Valerie Nešporek, 1. viceprezidentka ČMAPM, ředitelka Kulturního zařízení Ostrava-Jih, p. o. a lektorka, má jasnou představu o svých prioritách. I pod tlakem práce chce zůstávat autentická a svůj čas věnovat smysluplným věcem. Smysluplné jsou především ty projekty, které nejenže jsou realizovány, ale také přinášejí potřebnou přidanou hodnotu na principu win-win. V oblasti vzdělávání je špatným příkladem získání titulu pro titul bez chuti pracovat na skutečném osobním rozvoji a něco se skutečně naučit. Pozitivním příkladem je přesný opak.

Novoročním přáním Anny Mikšíkové, majitelky Rehabilitace Anna Mikšíková, je vytváření dobrého pracovního prostředí a zájem o sebevzdělávání a vzdělávání zaměstnanců. Jejich odbornost se totiž odráží ve spokojenosti klientů a v roce 2019 bude osobní přístup a kvalita práce rozhodovat o dobrém jménu podniku více, než kdy jindy, domnívá se podnikatelka. K jejím přáním patří i péče o zdraví, vzhled a kondici a vědomá starost o láskyplné rodinné prostředí i klidné vztahy mezi nejbližšími. Rehabilitační středisko Anny Mikšíkové funguje ve Štramberku a v Ženklavě. Podle ní je i přes stálou edukaci patrné, že podnikatelé a manažeři nemají čas pro prevenci onemocnění, která vyplývají z dlouhodobého sezení u počítače, na schůzích a konferencích. Většinou řeší až následky, které nesprávná a celodenní zátěž způsobuje. Přitom prevencí by ušetřili spoustu času, který později věnují nápravám.

Světla Prokešová, autorka konceptu Joga Stars, vnímá novoroční výzvu ve výstižné zkratce, cokoli “jógového” uvidí svým klientům na očích, to bude ráda realizovat. Chce se i nadále vzdělávat v oboru a rozšiřovat nabídku Joga Stars o další aktivity. Joga Stars působí zejména v Praze a nabízí individuální cvičení jógy těm, kteří chtějí mít učitele jen a jen pro sebe. Individuální jóga může manažerkám po náročné práci pomoci nejen s protažením a zpevněním jejich fyzické stránky, ale také zlepšit psychiku a vyladit energie v těle. Asi nejvýstižněji se prý vyjádřila jedna účastnice nedávno konaného semináře, která delší dobu praktikuje soukromé lekce: „Přijdu na hodinu unavená, otrávená, naštvaná a odcházím plná elánu, veselá a klidná. Sama sebe jsem se ptala – jak to ta žena dělá?“ Světla Prokešová doplňuje, že jen poctivě vede lekce přesně podle potřeby konkrétní osoby.

Také novoroční předsevzetí Anny Durajové, vedoucí marketingu ve společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., má lidský nádech – stále je pro ni velmi důležité být důvěryhodnou osobou, která přijímá změny a vidí v nich nové, lepší možnosti, které se dají uplatnit v praxi. Změny se týkají nejenom použití nových nástrojů v komunikaci a marketingu, ale i nových projektů, které společnost MSID plánuje v roce 2019 realizovat. MSID patří do skupiny krajských specializovaných agentur, které pomáhají kraji plnit krajskou strategii Vize 2024 – Nová energie Moravskoslezského kraje v oblasti s podnázvem Podnikavější a zaměstnanější kraj.

Lidmila Kramolišová, jednatelka Střední odborné školy EDUCA v Novém Jičíně, má pro mladé lidi nejen v Moravskoslezském kraji dobrou zprávu: „V roce 2019 budeme pokračovat v dalším rozvoji instituce jak z hlediska obsahu vzdělávání, tak personálního zabezpečení a dalšího moderního vybavení školy. Soukromá škola musí daleko více dbát na potřeby trhu a sociálních partnerů a z tohoto pohledu přizpůsobovat obsah vzdělávacích programů. Jednou z těchto prioritních oblastí je digitalizace a celá oblast informačních technologií. K tomu také směřuje celková modernizace vybavení školy.“

* Zdroj: Analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR: Od doby krize přibylo desetinásobně více podnikatelek než podnikatelů, 2018. http://amsp.cz

Zdroj informací

ČMAPM – Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek a Nejbusiness.cz

Datum

12. února 2019

Fotogalerie

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6507 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál