Třetí vědecká konference panevropské sítě ICOS se uskuteční v Praze

Třetí vědecká konference panevropské sítě ICOS se uskuteční v Praze

Ve dnech 11. - 13. září 2018 se bude konat “Třetí vědecká konference ICOS“, celoevropské výzkumné infrastruktury Integrovaný systém pro sledování uhlíku (Integrated Carbon Observation System), zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy. Jejími ústředními tématy budou výzkum skleníkových plynů, změna klimatu a její vliv na ekosystémy a lidskou společnost. Konferenci zajišťuje Ústav výzkumu globální změny AV ČR společně s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze v prostorách České zemědělské univerzity v Praze.

Infrastruktura ICOS sdružuje špičkové evropské měřicí stanice a integruje pozorování skleníkových plynů v atmosféře, v suchozemských i oceánských ekosystémech tak, aby poskytovala spolehlivé údaje pro výzkum, tvorbu politik i pro širokou veřejnost. Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury ICOS-ERIC má sídlo v Helsinkách, zástupcem České republiky je Ústav výzkumu globální změny AV ČR.

Program třídenní konference je rozložen do třinácti tematických sekcí. Ty se budou zabývat jak otázkami zpracovávání, kvality a syntézy dat ze stacionárních měřících věží a z dálkového průzkumu Země a jejich využití v modelech chování ekosystémů v podmínkách stávajícího i budoucího klimatu, tak také novými trendy a vývojem měřící techniky a globálními studiemi. Konference bude řešit i širší témata zahrnující stanovení naléhavých potřeb výzkumu v oblasti pozorování Země, vyplývajících např. z faktu, že změna klimatu již nyní ovlivňuje vegetaci včetně polních plodin, což v budoucnu může způsobit významný problém se zabezpečením dostatku potravin. I když infrastruktura ICOS monitoruje především výměnu skleníkových plynů mezi ekosystémy a atmosférou, jedním z témat je i měření skleníkových plynů ve městech a jejich příspěvek k celkovým světovým emisím. Důležitým tématem se širokým společenským významem bude zmírnění následků klimatické změny, které se mimo jiné bude zabývat i závazky Pařížské dohody a tím, jak dosáhnout stanoveného emisního limitu.

Konference se zúčastní více než 250 zahraničních účastníků nejen z Evropy, příspěvky přednese řada předních vědeckých kapacit z oblasti bioklimatologie, fyziky atmosféry a mnoha biologických oborů.

Jako doprovodný program konference se v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskuteční výstava fotografií ve světě uznávaného finského fotografa Konsty Punkky, který se specializuje na fotografování přírody, a který pro ICOS svým uměleckým pohledem vytvořil soubor fotografií monitorovacích stanic infrastruktury ICOS. ze všech dvanácti členských zemí. Výstavu doplní rovněž snímky českých stanic zahrnutých v ICOS. Vernisáž výstavy proběhne 10. září 2018 a výstava potrvá do 24. září 2018.

Zdroj informací

AV ČR a NejBusiness.cz

Datum

10. září 2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8729 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál