Jitka Kratochvílová bude dohlížet na dodržování standardů firemní politiky ve společnosti Foxconn Czech Republic

Jitka Kratochvílová bude dohlížet na dodržování standardů firemní politiky ve společnosti Foxconn Czech Republic

Výkonnou ředitelkou, která bude ve společnosti Foxconn Czech Republic dohlížet na shodu firemní politiky s platnou legislativou, se 1. srpna stala Jitka Kratochvílová. Na nově ustavené pozici Chief Compliance & Development Officer je zodpovědná za vytváření a zavádění standardů a podnikové strategie, která zaručí, že jsou pracovní podmínky ve společnostech skupiny Foxconn i v širším dodavatelském řetězci bezpečné, že je s pracovníky zacházeno ohleduplně a důstojně a že je provoz společnosti šetrný k životnímu prostředí a dodržuje etické standardy.

„Jmenováním konkrétního zástupce seniorního managementu nechceme pouze udržet stávající vysoký standard etických pravidel, ochrany práv zaměstnanců a ochrany životního prostředí, ale také vytvořit a dále rozvíjet moderní kulturu založenou na odhodlání naší společnosti stát se v této problematice vzorem pro ostatní,“ říká Nicolas Monaghan, viceprezident společnosti Foxconn European Manufacturing Services. „Foxconn vkládá do péče o své zaměstnance velké úsilí a pravidelně se setkává s odbory, zástupci zaměstnanců i jednotlivými zaměstnanci, aby mohl prosazovat neustálé zlepšování v klíčových sociálních a etických oblastech a v problematice životního prostředí,“ dodává N. Monaghan.

Úkolem nové výkonné ředitelky bude aktivně motivovat zákazníky, dodavatele a interní partnery k harmonizaci etických standardů, vlivu na životní prostředí a tam, kde to bude možné, i omezovat plýtvání v rámci dodavatelského řetězce. Výsledkem tohoto přístupu by měl být přínos pro všechny zúčastněné strany v podobě lepšího pracovního prostředí, posílení značky Foxconn a v neposlední řadě i zlepšení a utužení vztahů s veřejností.

Jitka Kratochvílová pracuje ve Foxconnu 16 let. Během své kariéry získala bohaté zkušenosti s provozem společností, financemi a lidskými zdroji, pracovním právem a dodržováním požadavků Aliance pro odpovědnost podniků (RBA). Zastávala při tom pozice HR ředitelky, HR manažerky a vedoucí vzdělávání a rozvoje a pracovala ve výrobním a velkoobchodním sektoru.

Zdroj informací

Foxconn a NejBusiness.cz

Datum

20. srpna 2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7331 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál