Aktuální trendy fondů kvalifikovaných investorů

Aktuální trendy fondů kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou tu s námi již přes 11 let, první fond vznikl počátkem roku 2007 (byl jím dnes již neexistující otevřený podílový fond AMISTA Garancia). Od té doby prošla oblast správy těchto speciálních investičních struktur výrazným vývojem (o tom třeba příště), ale jaké jsou nyní aktuální trendy?

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) se čím dál více otevírají investorům. Největší zásluhu na tom má zavedení SICAV jako nové formy fondů a zrušení zákazu veřejného nabízení FKI od roku 2014 a rovněž návrat k původnímu limitu pro investici ve výši 1 mil. Kč od roku 2016. Před rokem 2014 bylo investování do těchto fondů z legislativních důvodů těžkopádné – mohly zde existovat jen fondy ve formě uzavřené akciové společnosti nebo podílových fondů (ani jedna ze struktur nebyla pro získávání investorů do FKI úplně vhodná). Současně existoval maximální limit 100 investorů ve fondu, který byl současně se zavedením SICAV zrušen.

Díky uvedeným změnám v dnešní době vzniká řada fondů, které cílí na získání prostředků od široké investorské základny a snižuje se průměrná výše investice do fondu. Viditelným výsledkem je růst hodnoty prostředků vložených do investičních fondů.

Investoři mají dostatek finančních zdrojů, problém mohou mít s nalezením vhodných investičních příležitostí. Současně s rozšiřováním povědomí o FKI proto trvale roste zájem o nové typy investičních produktů, zejména jsou v oblibě fondy investující do českých podniků (private equity), což je dobrá zpráva i pro českou ekonomiku.

A mezi českými investory oblíbené investice do nemovitostí? Často je řeší formou přímého pořízení investičního bytu. Důvodem je stále tradiční oblíbenost nemovitostí a jejich přímého vlastnictví, v porovnání se zahraničím omezená rozvinutost kapitálového trhu i zkušenost investorů s fondy. V posledních letech se přidala i zajímavá možnost krátkodobých pronájmů. Naproti tomu fond má značnou výhodu ve formě diverzifikace aktiv (větší počet různých nemovitostí), investiční společnost se postará o správu i pronájem a investor může v čase jednoduše doinvestovat. Fond dobře poslouží i v případě převodu investice, např. v rámci rodiny.

Zdroj informací

AMISTA investiční společnost, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

15. srpna 2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.4791 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál