Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi čestný doktorát Univerzity Karlovy

Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi čestný doktorát Univerzity Karlovy

Přední světoví vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Prof. Philippe Martin patří mezi přední světové vědce v oblasti akustiky a lingvistiky. Po zisku doktorátů z obou disciplín se věnoval rozvoji vědecké kariéry na University of Toronto a v Belgii (Fonetický ústav, Université libre de Bruxelles). V roce 1978 – ve věku 33 let – byl přijat na prestižní pracovní místo ve Fonetickém ústavu University v Aix-en-Provence, v letech 1986–2002 působil jako profesor, později jako ředitel ústavu na University of Toronto. V roce 2002 byl jmenován profesorem University Paris 7 – Diderot, kde vedl výzkum v oboru experimentální fonetiky a v letech 2004–2012 zde vykonával funkci ředitele.

Prof. Martin navrhl a sestrojil řadu elektronických zařízení pro analýzu melodie v reálném čase. Různé verze těchto přístrojů jsou využívány zhruba na 150 univerzitách. Nejvýznamnější aplikací, využívanou mnoha výzkumníky na celém světě, je software pro akustickou analýzu hlasu v reálném čase WinPitch.

„První kontakt prof. Martina s českými fonetiky se uskutečnil již v r. 1970, kdy se zúčastnil Intonologického sympozia, organizovaného Fonetickým ústavem FF UK. Intenzivní a trvalá spolupráce vědecká, odborná i pedagogická pak začala počátkem 90. let, kdy prof. Martin inicioval pravidelná pozvání fonetiků z UK. Pro fonetiky UK se tak otevřel přístup k stážím, konferencím i dlouhodobým přednáškovým pobytům v rámci fonetické laboratoře Université Paris – Diderot“, uvedla Marie Dohalská z Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK.

Prof. MUDr. Ján Vilček, Ph.D. je světově uznávaný vědec v oblasti biomedicíny – virologie a imunologie, celý život věnoval svůj odborný zájem cytokinům. Po své emigraci v roce 1965 z tehdejšího Československa přesídlil do Spojených států amerických, kde pokračoval na New York University ve vědeckém výzkumu.

Prof. Vilček je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 publikací v renomovaných vědeckých časopisech, napsal či vydal několik vědeckých knih, jeho h-index je 72 a je autorem 20 patentů. Jeho vysoká odborná úroveň a významný přínos vědě byl mnohokrát oceněn jak ve světě, tak v České republice.

„Profesor Ján Vilček představuje světovou špičku v oblasti imunologie a mikrobiologie. Jeho výzkum je velmi významným přínosem pro léčbu nejčastějších chronických chorob. Svojí vědeckou a výzkumnou prací přispěl zásadním podílem k pokroku vědy i současné medicíny. O jeho vysokých odborných kvalitách svědčí řada již udělených ocenění. Velmi si vážím nejen jeho celoživotní práce, odbornosti, ale také především jeho lidských kvalit. Pro Univerzitu Karlovu je velkou ctí udělit Jánu Vilčekovi čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa “, uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Zdroj informací

Univerzita Karlova a NejBusiness.cz

Datum

1.6.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.694 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál