Národní zemědělské muzeum v Praze nabídne cyklus přednášek na téma vody a půdy

Národní zemědělské muzeum v Praze nabídne cyklus přednášek na téma vody a půdy

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – nahlédněte do problematiky křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna.

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Šest témat ve dvanácti přednáškách nabídne posluchačům různé přístupy i možnosti řešení a představí řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti, témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost. „V Národním zemědělském muzeu říkáme, že představujeme zemědělství jako vše mezi zemí a talířem. Na talíř, tedy kvalitu potravin, už se naše veřejnost ptát zvykla, my bychom rádi upozornili, že je dobré zajímat se také o samotný proces. Proto se v přednáškách zaměříme na význam půdy a vody v zemědělství a na existující rozpor mezi představami a potřebami, které z nich dělají aktuální společenské téma,“ říká tisková mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková.

Přednášet budou zástupci Státního pozemkového úřadu, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzita, Výzkumného ústavu meliorací a půdy či České společnosti ornitologické.  

Přednášky Národní zemědělské muzeum připravilo ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, který je současně odborným garantem cyklu. „Rádi bychom pozvali všechny, kterým není naše krajina a její budoucnost lhostejná, nejen na přednášky, ale i na výstavu fotografií pozemkových úprav realizovaných Státním pozemkovým úřadem, která právě probíhá na střeše muzea,“ zve návštěvníky tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová.

Z{věda}ví   

Cyklus je první z řady přednášek populárně vzdělávacího formátu Z{věda}ví zaměřeného na prezentaci zemědělských a jemu blízkých témat. Začíná 26. dubna a pokračuje každý čtvrtek, vždy od 17 hodin, až do 31. května. Na konci každého setkání bude prostor pro dotazy z řad posluchačů.

Přednášky se konají v rámci společného projektu Národního zemědělského muzea a Státního pozemkového úřadu Voda – Půda – Krajina, který má za úkol tematiku ochrany půdy a vodních zdrojů přiblížit laické veřejnosti. Projekt zahrnuje například lektorské programy v expozicích muzea, a to nejen v Praze, ale i v Čáslavi, na Kačině a Ohradě nebo například obrázkové statistiky Voda a Půda. Až do 16. května je také na střeše Národního zemědělského muzea k vidění fotografická výstava Státní pozemkový úřad – Správce české krajiny. Na 21 fotografiích jsou zachyceny krajinné prvky, které pomáhají naší krajině bojovat se suchem, záplavami či erozí, vylepšují její retenční schopnosti a navracejí do ní pestrost.

Vstup na přednášky je zdarma, místa si mohou zájemci dopředu rezervovat prostřednictvím webových stránek.

Program přednášek

26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema

17:00–18:00  Od meliorační trubky k ptačímu parku

Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická

18:00–19:00   Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny

Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 

3. 5. Úroda vs. úrodnost

17:00–18:00  Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost

Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

18:00–19:00 Klikatá cesta za rovnováhou

Ing. Martin Hutař, ekologický producent

 

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

17:00–18:00 Co chybí české krajině. Léčba a prevence

Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

18:00–19:00  Cesta do krajiny vede kolem nás všech

Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

 

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

17:00–18:00  Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem

Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita

18:00–19:00  Půda jedová

Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

 

24. 5. Kam mizí voda a půda z české krajiny

17:00–18:00   Význam půdy pro zadržení vody v krajině

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

18:00–19:00   Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení

Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

 

31. 5. Klimatické změny: malé i velké bitvy

17:00–18:00 Klima a krajina: Z partnerů soupeři

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita, CzechGlobe

18:00–19:00  Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl

Daniel Pitek, soukromý zemědělec

Zdroj informací

NZM a NejBusiness.cz

Datum

20.4.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6666 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál