GLS se Sdružením Krajina vypsala grant na podporu výsadby volně rostoucích stromů

GLS se Sdružením Krajina vypsala grant na podporu výsadby volně rostoucích stromů

GLS i letos plánuje prostřednictvím Sdružení Krajina rozdělit minimálně 50 000 korun na výsadbu stromořadí, remízů a větrolamů ve volné krajině. Regionální občanské spolky se mohou ucházet o podporu na adrese Sdružení Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou do 27. dubna. Finanční prostředky pocházejí z programu ThinkGreen společnosti GLS Prostřednictvím tohoto programu umožňuje GLS svým zákazníkům zapojit se do projektu CO2-neutrální přepravy. Mezi největší přispěvatele, kteří program ThinkGreen využívají, patří například sportovní a lifestylová značka PUMA.

Základní podmínka: vysazení alespoň 15 mladých stromů

Kultivace krajiny výsadbou dlouhověkých stromů, spolky chránící přírodu, dobrovolníci z řad veřejnosti a dobrá vůle GLS a jejích zákazníků. To je fungující vzorec, který již delší dobu zajišťuje výsadbu zeleně v české krajině. „Maximální příspěvek na výsadbu jednoho stromu je 500 korun. Podmínkou je výsadba místně původních druhů dřevin a zapojení veřejnosti do výsadeb. U předložených projektů budeme hodnotit zejména přínos pro krajinu, jak dlouho by měla výsadba v daném místě vydržet a kolik stromů je v plánu vysadit,“ uvádí Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Žádosti o podporu lze zasílat elektronicky nebo poštou do 27. dubna. Bližší informace k výzvě jsou zveřejněny na www.sdruzenikrajina.cz.

Finanční podpora od CSR programů

Řada zákazníků GLS zohledňujících principy udržitelného rozvoje se v poslední době v rámci svých CSR programů (Corporate Social Responsibility, tedy společenské zodpovědnosti firem) zapojuje do projektu výsadeb ThinkGreen.

Partnerství se Sdružením Krajina je součástí naší filozofie, v rámci které se snažíme o šetrný přístup k životnímu prostředí. Kdokoliv, kdo by chtěl přispět na ekologii při odesílání balíků, může zvolit naši službu ThinkGreenService. Příplatek za tuto službu putuje výhradně na kompenzaci emisí vzniklých jejich přepravou, která je realizována výsadbou stromů. Navíc tím napomáhá i rozvoji občanské společnosti a jejímu vztahu k přírodě,“ dodává Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika. Projekt má po pěti letech své existence na kontě již stovky vysazených stromů.

Reálné kroky k lepšímu životnímu prostředí

Společnost GLS usiluje o minimalizaci dopadů balíkové přepravy na životní prostředí. Svůj systém managementu životního prostředí má certifikován podle normy ISO 14 001:2015, s jejíž pomocí pravidelně zaznamenává a monitoruje svůj pokrok v oblasti ekologie. V rámci celé skupiny GLS jsou shromažďována data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů. Metoda využívaná pro výpočet emisí je v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem o snižování emisí skleníkových plynů. Výsledky dlouhodobého úsilí GLS pravidelně zveřejňuje ve Zprávě o udržitelném rozvoji. GLS také pravidelně obměňuje svůj vozový park s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů, v Evropě zajišťuje dopravu balíků i elektromobily, dodávkami na stlačený zemní plyn nebo elektrokoly. Přepravce je také generálním partnerem projektu Do práce na kole.

Zdroj informací

GLS a NejBusiness.cz

Datum

19.4.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.64 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál