DB Schenker prosazuje ekologický přístup v logistice

DB Schenker prosazuje ekologický přístup v logistice

Mezinárodní Den Země, který se na celé planetě slaví 22. dubna, je skvělou připomínkou významu životního prostředí. DB Schenker dlouhodobě usiluje o udržitelný rozvoj logistiky. Přispívá k němu například větším zapojením železniční přepravy, snižováním obsahu síry v lodním palivu, nebo využíváním vozidel na stlačený zemní plyn (CNG).

Snižování emisí

Udržitelný rozvoj podnikání považuje DB Schenker za svou dlouhodobou prioritu. Svůj cíl na snížení emisí skleníkových plynů nedávno ještě zpřísnil a zavázal se snížit je do roku 2030 minimálně o 40 % ve srovnání s rokem 2006.

Větší zapojení železniční přepravy

K naplnění stanoveného cíle se DB Schenker snaží přispět i větším důrazem na železniční a kombinovanou přepravu. Preferované jsou zejména u euroasijských přeprav, kde navíc celý proces trvá o dva až tři týdny kratší dobu než při cestě po moři a je zároveň výrazně levnější než letecká přeprava.

Ekologicky udržitelná logistika může přispět k úspoře nákladů, například v železniční přepravě lze oproti kamionové přepravě ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů,“ prozrazuje Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker.

Ekologičtější paliva

V oblasti námořní přepravy se pak DB Schenker zaměřuje na snížení emisí oxidu síry v přístavech. Některé přístavy ho žádným způsobem nesledují, a tak iniciativa DB Schenker překračuje rámec aktuální regulace. Dobrovolné ekologické příplatky umožňují rejdařům využívat ekologické palivo s minimálním obsahem síry.

Do celkové ekologické koncepce společnosti patří také kamiony s nejvyšší emisní třídou, pravidelná školení řidičů s důrazem na ekologickou jízdu, a v České republice také rozšiřování vozového parku na stlačený zemní plyn (CNG) včetně desítek osobních vozidel a dvou kamionů na tento alternativní pohon.

Iniciativy zaměstnanců

V DB Schenker se snaží ekologicky chovat v každodenním provozu. V České republice se proto zákazníkům fakturuje již jen elektronicky a odpadlo zasílání vytištěných dokumentů poštou. Na pobočkách se do společných prostor a zasedaček nenakupují nápoje v PET lahvích a firma tak ročně ušetří kolem 400 kilogramů plastového odpadu. Dlouhodobě probíhá také třídění firemního a domovního elektroodpadu, kterého se od roku 2010 posbíralo pro recyklaci přes 12,5 tuny.

V České republice probíhají ekologické aktivity i přímo v terénu. Během akce Ukliďme Česko 2018 vyčistila dvacítka zaměstnanců okolí liberecké přehrady Starý Harcov, kde společně s dalšími dobrovolníky nasbírali přes tunu odpadu. Další úklid v okolí logistického skladu proběhl také v Boru u Tachova. Ve vhodných lokalitách v blízkosti některých skladů vznikají také ekologické koutky s krmítky pro ptáky a hmyzími domečky. Dobrovolníci se již pět let účastní ekologické akce v CHKO Křivoklátsko, kde pomáhají s údržbou turistických cest nebo výsadbou stromů. V roce 2011 bylo v rámci oslav 20 let působení společnosti v ČR vysázeno 800 listnatých stromů, každý zaměstnanec tak pomyslně dostal svůj strom. DB Schenker dává svým zaměstnancům každý den příležitost drobnými kroky přispět k velkým změnám.

Zdroj informací

DB Schenker a NejBusiness.cz

Datum

19.4.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7018 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál