GLS Group vydává třetí Zprávu o udržitelném rozvoji

GLS Group vydává třetí Zprávu o udržitelném rozvoji

Balíková přepravní služba GLS připravuje tyto zprávy podle směrnice G4 vydanými iniciativou Global Reporting Initiative (GRI), která zahrnuje mimo jiné provádění analýzy důležitosti. Spolu s interními a externími zainteresovanými subjekty GLS identifikovala klíčová pole působnosti v oblasti udržitelnosti.

Ekonomika, ekologická a klimatická odpovědnost jakož i sociální témata jsou těžištěm zprávy s názvem „ThinkGLS. ThinkResponsible”, která poskytuje informace o vývoji ve finančním roce 2015/2016 a 2016/2017.

Spolehlivou přepravou balíků se snažíme zastávat naši roli v podpoře plynulosti a růstu,” vysvětluje Rico Back, CEO společnosti GLS Group, v předmluvě zprávy. Pro nás to zahrnuje zakotvení firemní odpovědnosti jako základu veškerých našich komerčních aktivit a také otevřené informování o našich úspěších.”

Inovace v městské logistice

GLS se primárně zaměřuje na minimalizaci ekologických dopadů balíkové přepravy. Jednou z klíčových oblastí je v tomto ohledu městská logistika s cílem zmírnit nápor na městskou infrastrukturu a zároveň snižovat emise a hluk. Dosažení těchto cílů napomáhají městská depa GLS spojená postupně s využitím elektrických kol a elektrických dodávek.

Úspěchy v České republice

GLS začala v roce 2013 v České republice poskytovat službu ThinkGreenService. Díky ní mohou zákazníci kompenzovat emise vzniklé přepravou jejich balíků podporou výsadby stromů do volné krajiny ČR, kterou GLS zajišťuje. „Ve spolupráci s regionálními ochránci přírody jsme v rámci tohoto ekologického projektu vysázeli již na 200 stromů. Pravidelná obnova vozového parku, postupné nasazování alternativních pohonů a optimalizace sítě snižuje každoročně vyprodukované emise na doručený balík,” uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Zodpovědně a odhodlaně

Zpráva se také věnuje různým formám společenské angažovanosti v jednotlivých zemích. Tyto projekty často přímo souvisí s balíkovou přepravou, patří mezi ně dobrovolnické dny, podpora fundraisingových kampaní, bezplatná přeprava pro dobročinné organizace či sponzorství sportovních a kulturních událostí.

GLS CZ jako spolehlivý partner projektů

Dlouhodobou tradicí společnosti GLS Česká republika je partnerství ve vánočním projektu Daruj hračku, kde GLS zajišťuje bezplatnou přepravu hraček od dárců do více než 70 domovů a ústavů sociální péče. Jarní měsíce zase patří ekologickému projektu Do práce na kole, kde GLS dopravuje jako generální partner startovní balíčky všem startujícím.

Zprávu o udržitelném rozvoji si můžete přečíst na https://gls-group.eu/EU/en/sustainability.

Zdroj informací

GLS Group a Nejbusiness.cz

Datum

22.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.3786 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál