Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídne malým a středním podnikatelům finanční podporu v rámci programu VADIUM

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídne malým a středním podnikatelům finanční podporu v rámci programu VADIUM

Vláda schválila podporu malých a středních podnikatelů formou záruk za nabídku ve výběrových nebo zadávacích řízení. Záruka bude poskytována jako jistina k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Výše poskytované záruky bude minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč s podmínkou, že projekt bude realizován na území České republiky.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že v rámci programu VADIUM bude možné vystavit do konce roku 2023 minimálně 3 000 záruk," uvedl ministr Tomáš Hüner.

Program VADUIM 2018 až 2023 je předkládán na základě Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 o podpoře malého a středního podnikání. Bude zabezpečovat nabídku zvýhodněných záruk za účast ve výběrových řízeních pro malé a střední podnikatele, a to v režimu podpory de minimis, tedy dle nařízení Evropské komise. Bankovní záruka bude sloužit jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem v České republice, jehož předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb nebo stavebních prací.

Tuto formu podpory bude podnikatelům poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka. Program VADIUM navazuje na program Záruka za nabídku, která běží od roku 2013. ČMZRB v rámci tohoto programu poskytla více než 2 000 záruk v celkovém objemu přes 980 mil. Kč (Pozn.: Jen v roce 2017 se jednalo o 157 záruk v objemu 78 mil. Kč).

Zdroj informací

MPO a Nejbusiness.cz

Datum

15.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7283 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál