Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018

Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018

V devatenácti oborech náleží pracoviště Univerzity Karlovy mezi světovou špičku podle mezinárodního žebříčku QS World University Rankings by Subject 2018, jehož výsledky byly zveřejněny poslední únorový den.

Z celkem 48 oborů, které byly v letošním vydání QS World University Rankings by Subject sledovány, byla činnost Univerzity Karlovy posuzována v celkem 39 případech, její pracoviště se pak mezi nejlepšími objevila – tak jako v předchozím roce – v devatenácti oborech.

Vedle stálice v podobě geografie, ve které Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy již sedm let po sobě náleží do první stovky, se v této elitní společnosti poprvé objevila také pracoviště, která se věnují filozofii. Mezi nejlepších dvě stě vysokých škol patří Univerzita Karlova v dalších deseti oborech, jimiž jsou anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika a moderní jazyky v uměnovědných a humanitních disciplínách, lékařství a farmacie ve vědách o živé přírodě a lékařských vědách, matematika v přírodních vědách a mediální a komunikační studia, politologie a mezinárodní vztahy a sociologie ve společenských vědách.

Meziroční zlepšení postavení řady disciplín

Univerzita Karlova je tak mezi nejlepšími vysokými školami zastoupena ve všech profilových oblastech, kterými se zabývá. Potěšující přitom je meziroční zlepšení postavení řady disciplín, a to zejména humanitních a společenskovědních, kde filozofie, lingvistika a sociologie poskočily o přibližně padesát míst, moderní jazyky pak téměř o devadesát, na dohled první stovky.

„Jsem velmi rád, že v hlavních oblastech studia a vědecké práce jsme se v prestižním QS ratingu zlepšili, za což chci poděkovat svým kolegům z akademické obce UK. Je potěšitelné, že k výraznému posunu došlo u společenskovědních a humanitních oborů“, řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Vedle Univerzity Karlovy je v žebříčku zastoupeno také dalších devět českých vysokých škol, a to České vysoké učení technické v Praze v sedmi oborech, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci v pěti oborech, Vysoké učeních technické v Brně ve třech oborech, Česká zemědělská univerzita v Praze ve dvou oborech, brněnská Mendelova univerzita a pražské Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola umělecko-průmyslová pak v jednom oboru.

Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018, který nabízí jedno z nejrozsáhlejších mezinárodních srovnání oborů, tak jako v minulých letech posuzoval reputaci a kvalitu výzkumu a absolventů několika tisíc pracovišť z celého světa. Ve výsledcích se pak napříč obory objevuje více než jedenáct set vysokých škol ze sedmdesáti pěti zemí.

Více informací je k dispozici zde: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018

Zdroj informací

Univerzita Karlova a NejBusiness.cz

Datum

4.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6836 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál