Za rok 2017 vykázala Raiffeisenbank rekordní zisk ve výši 2,82 miliardy korun

Za rok 2017 vykázala Raiffeisenbank rekordní zisk ve výši 2,82 miliardy korun

Rok 2017 hodnotím jako velmi úspěšný. Potřetí v řadě jsme byli vyhlášeni Klientsky nejpřívětivější bankou roku, půl milionu našich klientů jsme úspěšně převedli do nového internetového bankovnictví a v bance jsme vloni přivítali desítky tisíc nových klientů. Dále se nám tedy daří naplňovat naši růstovou strategii a posilovat pozici Raiffeisenbank na tuzemském trhu,“ uvádí Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank.

Vedle výborných obchodních výsledků vzrostla v loňském roce také spokojenost klientů s naší bankou, čehož si hluboce vážíme. Index zákaznické spokojenosti NPS měřený nezávislou externí agenturou se meziročně zvýšil o sedm bodů, tj. o téměř dvacet procent. Spokojenost a důvěra klientů v Raiffeisenbank se promítá i v rostoucím objemu retailových aktiv pod správou, který v prosinci 2017 poprvé přesáhl hranici 200 miliard korun. Za poslední čtyři roky jsme tak z pohledu tohoto ukazatele zdvojnásobili naši velikost,“ doplňuje Igor Vida.

Všechny naše úspěchy se přirozeně odrazily v nárůstu počtu klientů, vkladů i poskytnutých úvěrů a rovněž čistého zisku banky, který vloni dosáhl výše 2,82 miliardy korun, a překonal tak rekord roku 2016,“ říká Igor Vida.


BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2017

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za rok 2017 dosáhl výše 2,82 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,5 %. Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 1,2 %. Jde o jednoznačně pozitivní trend vzhledem k tomu, že v roce 2016 výnosy jednorázově navyšoval příjem z prodeje činností souvisejících s akceptací platebních karet (tzv. acquiring) a rovněž výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe. 
Čisté úrokové výnosy banky dosáhly výše 6,19 miliardy Kč, což v porovnání s rokem 2016 představuje pokles o 1,6 %. Čisté příjmy z poplatků meziročně vzrostly o 13,3 % na 1,92 miliardy Kč, a to i v důsledku jednorázových výnosů v korporátním segmentu.

Čistý zisk z operací na finančních trzích meziročně vzrostl o 9,9 % na 2,33 miliardy Kč, a to primárně díky lepšímu výsledku obchodování banky na vlastní účet podpořenému jednorázovým výnosem z prodeje státních dluhopisů.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 338 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 6,2 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 2,9 % na 220 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně ve financování domácností ve formě hypoték a spotřebitelských úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 10,8 % na 252 miliard Kč.

NÁKLADY

Jednou z priorit Raiffeisenbank je důsledné dodržování nákladové disciplíny. Provozní náklady se tak i navzdory vyššímu povinnému příspěvku banky do Fondu pro řešení krize podařilo meziročně snížit o 1,2 % na 6,04 miliardy Kč.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty 
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek za rok 2017 jsou v meziročním srovnání nižší o 50,5 % a dosahují výše 437,6 milionů Kč. Tento meziroční pokles je částečně ovlivněn jednorázovou opravnou položkou, související s jedním korporátním klientem banky, vytvořenou v roce 2016.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2017 dosáhla výše 17,69 % oproti 17,52 % ke konci roku 2016. V dubnu 2017 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 2,6 miliardy Kč, kdy částka 1,56 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,04 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku mělo pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2017

  • Raiffeisenbank se jako první banka na českém trhu rozhodla cíleně vstoupit na trh filmové a televizní tvorby. Zároveň jako první banka v České republice začala nabízet svým klientům zúčtovací služby (clearing) pro obchodování na burze Nasdaq Commodities.
  • Dle výsledků průzkumu Raiffeisenbank podnikatelé u podnikatelských účtů dostupných na tuzemském trhu nejvíce postrádali efektivní oddělení osobních a firemních financí. Při výběru správného účtu pak podle nich hraje největší roli výše poplatků. Všechna tato kritéria vzala Raiffeisenbank v potaz při tvorbě nových podnikatelských účtů, které jsou klientům k dispozici od začátku června 2017.
  • V pátek 2. června 2017 Raiffeisenbank právně nabyla všechna aktiva a pasiva české pobočky ZUNO BANK AG. Během prvního červnového víkendu se následně uskutečnil technický převod klientů banky ZUNO do systémů Raiffeisenbank.
  • V červnu loňského roku představila Raiffeisenbank nové internetové bankovnictví, do něhož postupně převádí své klienty. V uplynulém roce začalo služeb nové platformy využívat téměř půl milionu klientů především z řad fyzických osob.
  • V letošním roce banka plánuje spustit nové internetové bankovnictví i pro podnikatele a firmy.
  • Klientům privátního bankovnictví Raiffeisenbank je od července 2017 k dispozici zcela nový a přehledný web. Privátní bankovnictví je na českém trhu bankou poskytováno pod značkou Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
  • Počátkem října zavedla Raiffeisenbank v pilotním provozu online službu Tiché spojení, jež umožňuje neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým lidem komunikovat s pracovníky bankovních poboček v reálném čase, a to přepisem mluveného slova nebo tlumočením do znakového jazyka.
  • Začátkem listopadu byla Raiffeisenbank potřetí v řadě vyhlášena Klientsky nejpřívětivější bankou roku. Uspěla i v hlavní kategorii cen Hospodářských novin Nejlepší banka, ve které se umístila na druhém místě.
  • V listopadu zvítězila Raiffeisenbank ve veřejném tendru o pětiletou smlouvu na pronájem salonku na Letišti Václava Havla Praha. Raiffeisenbank Lounge se nachází v budově Terminálu 2 a je zdarma k dispozici držitelům vybraných prémiových platebních karet.
  • Raiffeisen investiční společnost nabídla vloni zájemcům nový realitní fond investující do kvalitních a prověřených nemovitostí a nemovitostních společností. První nemovitostí v realitním fondu je H-Park Heršpická Brno. Transakce byla uzavřena ve středu 5. prosince 2017.

Zdroj informací

Raiffeisenbank a NejBusiness.cz

Datum

1.3.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6632 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál