Konference lékařů a farmaceutů se zaměřila i na budoucnost vojenské zdravotnické služby

Konference lékařů a farmaceutů se zaměřila i na budoucnost vojenské zdravotnické služby

V pořadí již 17. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinářů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, se konala tuto středu v Hradci Králové. Odborný program se zaměřil zejména na současnost a budoucnost vojenské zdravotnické služby, problematiku prevence, diagnostiky a léčby ve zdravotnických zařízeních AČR. Kromě toho zde byly prezentovány aktuální poznatky vojenského lékařského výzkumu.

Bloku odborných přednášek předcházela slavnostní část, kdy byli za celoživotní vědeckou a lékařskou práci oceněni brigádní generál v.v.docent Leo Klein,plukovník v.v.profesor Josef Fusek a plukovník docent Miloš Sokol. Kromě čestného členství a díků obdrželi jmenovaní zrukou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví, brigádního generála Zoltána Bubeníka, který nad akcí převzal záštitu, také pamětní medaili Vojenské zdravotnické služby.

„Před lety jsem si během svého studia leadershipu vybral právě docenta Kleina jako vzor a předlohu pro svou studijní práci. To, že tady dnes stojím vedle vás a mám tu čest vás dekorovat, mi přijde jakýmsi uzavřením kruhu a je to pro mě velká čest,“ sdělil generál Bubeník.Kromě generála Bubeníka převzal záštitu nad konferencí také ředitel Odboru vojenského zdravotnictví sekce podpory MO Petr Král a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany profesor Pavel Boštík.

Odborné přednášky a prezentace výzkumu

Oficiální část pokračovala bloky odborných přednášek, které by se daly rozdělit do tří témat, a to organizace avýstavba zdravotnické služby a blok praktických přednášek vycházejících zreálných zkušeností vojenských lékařů. Tento blok nabídl náhled do reálného nasazení vojenských lékařů vzahraničních operacích, zmapoval zajímavé odborné kurzy a cvičení, ale také konkrétní lékařské případy, se kterými se vojenští lékaři setkávají na svých pracovištích. Nechyběl ani blok mapující současné vědecké trendy a výsledky výzkumu na lékařské fakultě hradecké univerzity.

Konference byla součástí takzvaného celoživotního vzdělávání lékařů a dalšího zdravotnického personálu. „Jsem rád, že vposledních letech pozoruji zejména rostoucí zájem mezi mladou generací vojenských lékařů,“ konstatoval plukovník profesor Jan Horáček, který je předsedou této lékařské společnosti. „Program se snažíme vždy postavit tak, aby si vněm každý našel něco, co ho zaujme a současně se snažíme odlišit od ostatníchzdravotnickýchkonferencí, které armáda organizuje, nebo se na nich podílí,“ dodal profesor Horáček.

Možnost předat si zkušenosti a seznámit se snovými lékařskými poznatky nabídne Hradec Králové i vpříštích týdnech. Například ve středu 23. a ve čtvrtek 24. listopadu se zde bude konat již čtrnáctý ročník konference na téma Medicína katastrof a 2.prosinceto bude třetí ročník konference nazvané První pomoc vboji.

Zdroj informací

AČR a NejBusiness.cz

Datum

20.11.2017

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1313 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál