Zpracování projektové dokumentace – výměna střešní krytiny a klempířských prvků Lašské muzeum Kopřivnice-opakované podání

Zpracování projektové dokumentace – výměna střešní krytiny a klempířských prvků Lašské muzeum Kopřivnice-opakované podání

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení, výběrové řízení na dodavatele stavby a pro realizaci stavby – výměna střešní krytiny a klempířských prvků vily Lašského muzea (Šustalova vila) č. p.226, ulice Štefanikova, parc.č. 1930 v k.ú. Kopřivnice. Lašské muzeum (Šustalova vila) je zapsána v rejstříku kulturních památek č. USKP 49749/8-3984.

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

 • návrh kompletního řešení:
  • zaměření stávajícího stavu a provedení veškerých nutných průzkumů, posouzení a měření v rozsahu nutném pro vypracování projektové dokumentace
  • demontáž střešní krytiny, demontáž klempířských prvků.
  • návrh nové střešní krytiny a to buď skládaná z přírodní břidlice, nebo z vláknocementových šablon imitující břidlici cca 40/40 cm v antracitové barevnosti, položena moravským krytím.
  • návrh provedení montáže a úpravu klempířských prvků – odvodnění střechy oplechování říms, úprava okolo střešních oken, výlezů, zděných komínů.
  • položkový rozpočet oceněný v cenové soustavě ÚRS 2020/II (v rozpočtu musí byt zahrnuty veškeré stavební práce, dodávky a pomocné konstrukce související s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků)
  • neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr
  • inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

Projektová dokumentace musí respektovat a obsahovat požadavky dané „Záznamem o seznámení s podklady před vydáním závazného stanoviska dle § 149 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 36 odst. 3, § 38, § 154 správního řádu. Ve věci žádosti o vydání závazného stanoviska výměna střešní krytiny a klempířských prvků objektu Šustalova vila, r.č. USKP 49749/8-3984, č.p. 226, ulice Štefánikova, parc. č. 1930 v k.ú. Kopřivnice, který tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení Posouzení stávajícího technického stavu střešního pláště - výměny střešní krytiny a klempířských prvků viz. znalecký posudek č. ZP 76/10/2020, zpracovatel Ing. Antonín Parys, autorizovaný inženýr soudní znalec, expertní a znalecká kancelář Ostrava viz. příloha č. 3 tohoto oznámení

Projektová dokumentace bude předána:

 • v 6 vyhotoveních v tištěném provedení,
  z toho 1 x položkový rozpočet s výkazem výměr a 5 x slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.

 • 1x v elektronické podobě
  (textová část WORD, tabulková část EXCEL, výkresová část *dxf, dgn – Microstation (95), AUTOCAD)

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - ihned po podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení zakázky - nejpozději do 31. března 2020

Místo plnění:
Kopřivnice

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21  Kopřivnice

IČO: 00298077

Kontaktní osoba

Miloš Sopuch

Email: milos.sopuch@koprivnice.cz
Tel.: +420 556 879 664

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://zakazky.koprivnice.cz/contract_display_319.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

25. listopadu 2020

Ke stažení

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.2068 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál