GŘ OL - termo pohony a moduly - EED (VZMR)

GŘ OL - termo pohony a moduly - EED (VZMR)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž regulačního systému na stávající ústřední vytápění budovy Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky (dále jen „GŘ VS ČR) včetně povinného odměření přívodu topné větve do budovy. Systém musí umožnit monitorování a regulaci spotřeby tepla jak v jednotlivých místnostech tak celé budovy GŘ VS ČR.
Bude provedena výměna regulačních hlavic (termopohonů), které jsou osazeny na stávajících jednotlivých topných tělesech v kancelářích GŘ VS ČR za nové termostatické pohony na topná tělesa a osazení bezdrátových termostatů a antén pro automatizovaný systém řízení, který umožní bezdrátovou komunikaci, centrální nastavení, blokování manipulace a měření prostorové teploty v jednotlivých kancelářích. Dále bude provedena celková vizualizace energetického monitoringu celkové spotřeby budovy GŘ VS ČR.

Součástí plnění veřejné zakázky je také zprovoznění, seřízení a komplexní vyzkoušení celého systému včetně úspěšného provedení zkušebního provozu (resp. topné zkoušky) a uvedení celého systému do trvalého provozu včetně provedení proškolení obsluhy celého systému.

Evidenční číslo zadavatele

Neuvedeno

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Dodávky

Režim veřejné zakázky
VZ malého rozsahu

Předpokládaná cena

2 000 000,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - po nabytí účinnosti smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
Předpokládaný termín ukončení zakázky - nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Místo plnění:
Vězeňská služba České republiky GŘ Vězeňské služby ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Vězeňská služba České republiky GŘ Vězeňské služby ČR
Soudní 1672/1a,
140 67  Praha 4

IČO: 00212423

Kontaktní osoba

Ing. Josef Dohnal

Email: jdohnal@grvs.justice.cz
Tel.: +420 244 024 526

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu...

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

23. listopadu 2020

Ke stažení

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6785 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál