Biologický průzkum na lokalitu – vrchní část ul. Truhlářova

Biologický průzkum na lokalitu – vrchní část ul. Truhlářova

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení biologického průzkumu na lokalitu vrchní části ul. Truhlářova zahrnující 41 exemplářů lip (Tilia).
Stromy rostou na p.p.č. 492 a 361, oba k.ú. Střekov. Součástí biologického průzkumu bude fytocenologický průzkum, entomologický průzkum, ornitologický průzkum a průzkum netopýrů. Bude obsahovat popis širších územních vztahů, tzn., kde se lokalita nachází, jaké významné části přírody jsou v jejím okolí (chráněná území), popis a posouzení stávajícího výchozího stavu, v jakém stavu je současná vegetace. Bude zhodnocen stávající stav území (biodiverzita a ekologická stabilita). Součástí průzkumu bude i fotodokumentace lokality jako celku a také významných útvarů, které se v lokalitě nachází (např. doupné stromy, památné stromy atd.). V případě nalezení zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostli na živočichů, bude průzkum obsahovat popis opatření návrhu eliminující či minimalizující možné negativní vlivy. Biologický průzkum bude proveden po jednu sezónu v roce 2021.

Evidenční číslo zadavatele

MMUL/PO/VZ/339582/2020/LysK

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Služby

Režim veřejné zakázky
VZ malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - 1. 3. 2021
Předpokládaný termín ukončení zakázky - 30. 9. 2021, odevzdání vyhotovené zprávy o průzkumu nejpozději do 20. 10. 2021

Místo plnění:
p.p.č. 492 a 361, obě k.ú. Střekov

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8,
400 01  Ústí nad Labem

IČO: 00081531

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Lysáková

Email: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Tel.: +420 475 271 318

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1232.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

23. listopadu 2020

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.9622 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál