Zateplení a výměna oken budovy dopravy

Zateplení a výměna oken budovy dopravy

Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu. Bude provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, výměna otvorových výplní a vstupních dveří a dále bude proveden nový střešní plášť. Dílo bude realizováno za provozu objektu.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Evidenční číslo zadavatele

Z2020-038873

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Stavební práce

Režim veřejné zakázky
Podlimitní

Předpokládaná cena

6 551 622,- Kč bez DPH

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - jaro 2021
Ukončení realizace díla - do 120 dní od předání staveniště

Místo plnění:
Strážovská 1247/22,  697 01  Kyjov

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Nemocnice Kyjov
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

IČO: 00226912

Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Filipiecová

E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Tel.: +420 605 201 154

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_21683.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

5. listopadu 2020

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8502 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál