Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2020 - 2021

Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2020 - 2021

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

 

Součástí dodávek je i:

  • ekologická likvidace použitého zboží dodavatelem (na náklady dodavatele),
  • balení zboží způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodávky zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží,
  • doprava zboží do sídel jednotlivých zadavatelů případně jejich detašovaných pracovišť.

Předpokládané množství a parametry originálního spotřebního materiálu je sestaveno dle požadavků Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Množství je pouze orientační (v závislosti na skutečné potřebě) a není závazné. Odběr menšího nebo většího množství není důvodem k penalizaci. Zadavatel vymezuje, že se veřejné zakázky nemusí zúčastnit všechny příspěvkové organizace (zadavatelé). Konkrétní požadované množství a druh pro každou organizaci, bude objednán příslušnou organizací. V případě, že jednotliví zadavatelé neodeberou předpokládané množství zboží nebo požadované množství zboží překročí, zavazuje se dodavatel uskutečnit dodávky za ceny uvedené ve své nabídce, přičemž dodavatel není oprávněn nabídnuté ceny z důvodu nedodržení nebo překročení předpokládaného množství dodávek jakkoli měnit.

Předmětem zakázky je také úprava podmínek týkajících se poskytování dodávek zboží dodavatelem zadavateli včetně uzavírání a plnění účastnických smluv, resp. nových účastnických smluv. Dodávky zboží budou realizovány na základě rámcové smlouvy, která bude uzavřena s jedním dodavatelem za konkrétní část veřejné zakázky.

Rámcová smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem za konkrétní část veřejné zakázky.

Evidenční číslo zadavatele

Z2020-015625

Druh a režim veřejné zakázky

Dodávky

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

11. května 2020

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Olomoucký kraj
Jeremenkova 11911/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

Kontaktní osoba

Stanislava Bartoníková
Tel. 585 508 281
s.bartonikova@olkraj.cz

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=339108

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

27. května 2020

Ke stažení

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9793 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál