Coface Top 500 ve střední a východní Evropě: Vede Polsko následované ČR

Coface Top 500 ve střední a východní Evropě: Vede Polsko následované ČR

Dvanáctá studie úvěrové pojišťovny Coface „CEE Top 500“ monitoruje největší středoevropské firmy. Poskytuje pohled na ekonomiku regionu v předchozím roce a ukazuje její možný budoucí směr. Studie prezentuje střední a východní Evropu jako ekonomicky prosperující region. Žebříček odráží stav 500 největších společností ve střední a východní Evropě na základě jejich obratu.

„V roce 2019 většina společností v regionu střední a východní Evropy využila výhody tehdy pokračujícího příznivého ekonomického prostředí. Platí to zejména pro menší ekonomiky orientované na export,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Agregovaný obrat 500 největších společností se zvýšil o 5,5 % na 740 miliard EUR. 373 sledovaných společností (což je 74,6 % všech společností ve srovnání se 79 % v roce 2018 a 80 % v roce 2017) zaznamenalo zvýšení výnosů. Stagnaci nebo pokles výnosů zaznamenalo pouze 25,4 % firem v řebříčku. Průměrný firemní obrat u 500 největších společností se zvýšil na 1,480 mld. EUR na jednu společnost, v porovnání s 1,396 mld. EUR v roce 2018.

Regionu stále vévodí polské firmy, následované českými společnostmi

Pokud se podíváme na řebříček z pohledu zemí, kde sledované firmy působí, pak první místo získalo Polsko. Vede podle počtu společností v žebříčku Coface CEE Top 500 i v generovaném obratu těchto firem. Souhrnné výnosy polských společností vzrostly o 6,6 % a dosáhly 283,7 miliard EUR. Polsko vede i přesto, že se počet polských společností zařazených do žebříčku CEE Top 500 snížil o 12 ze 175 v roce 2018 na 163 společností v roce 2019. Struktura průmyslu polské ekonomiky zůstává nejrozmanitější v regionu a žádné z největších průmyslových odvětví v ní nedominuje.

Druhé místo patří České republice s celkovým počtem 78 společností, což odpovídá souhrnnému obratu 115,4 miliard EUR, který se zvýšil o 2,3 %. Maďarsko kleslo na třetí místo. Jeho celkový obrat však vzrostl mnohem více než regionální průměr, když zrychlil o 6,3 %.

Česko zabodovalo

„Česká republika je zpět na druhém místě poté, co loni obsadila 4. místo. Je to díky umístění dalších 18 českých společností v žebříčku, takže celkový počet českých firem v CEE Coface Top 500 tvoří 78 subjektů. Tento neuvěřitelný výsledek odpovídá souhrnnému obratu 115,4 miliard eur. Na druhou stranu - pokud jde o meziroční růst - tak se souhrnný obrat zvýšil relativně mírně, a to o 2,3 %,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Česká republika je domovem významných automobilových společností, které jsou pilířem její ekonomiky. Automobilový a dopravní sektor zůstává v žebříčku z pohledu českých společností stále nejsilnějším – a to jak z hlediska obratu (33,4 %), tak i počtu společností (24,4 %). Celkový obrat tohoto sektoru činil 38,5 miliard eur, přičemž samotná Škoda Auto z toho vytvořila téměř polovinu (18,1 miliard eur, +10 %). Sektor veřejných služeb je na druhém místě podle počtu společností a jejich obratu a dosahuje 18,3 %, respektive 15,4 %.

„Díky pokroku v digitalizaci a velkému množství talentů v oblasti informačních a komunikačních technologií existuje pro Českou republiku významná příležitost outsourcovat služby pro nadnárodní společnosti. Česká ekonomika udělala pokrok v oblasti automatizace a robotiky. České společnosti z odvětví počítačů a elektroniky uvádějí stejný podíl využití robotů jako německé a francouzské společnosti,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Sektory: vede automobilový průmysl a doprava, následovaný petrochemickým a plynárenským průmyslem

V regionu střední a východní Evropy je 60 % tržeb generováno největšími společnostmi, která se koncentrují do tří klíčových odvětví: automobilový průmysl a doprava, petrochemický a plynárenský průmysl a obchod. Největší nárůst obratu byl zaznamenán v textilním, kožedělném a oděvním průmyslu (+23,2 %) a ve stavebnictví (+13,6 %).

„Naopak metalurgie, přesné strojírenství, stejně jako dřevozpracující a nábytkářský průmysl generovaly ve srovnání s předchozím rokem nižší obrat. Současně čistý zisk klesl ve všech třinácti sektorech kromě čtyř,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Mezi firmami vede PKN Orlen, Škoda Auto a MOL

Prvními třemi společnostmi v žebříčku Coface CEE Top 500 jsou polská společnost PKN Orlen (1. místo), česká Škoda Auto (2. místo) a ropná a plynárenská společnost MOL Maďarsko (3. místo).

Za pozornost stojí společnosti, které v žebříčku udělaly největší skok: polský Totalizator Sportowy (53) se posunul o 114 míst s tržbami, které vzrostly o 80%. Společnost Strabag Poland (197) vykázala o 40 % vyšší tržby ve srovnání s předchozím rokem a posunula se o 86 míst. Bulharská společnost Astra Bioplant Ltd. (219), výrobce paliva a bionafty, se v žebříčku posunula o 155 míst a obrat se zvýšil o 61 %. Slovenský přepravce plynu Eustream (286) s nejvyšším zlepšením se v žebříčku posunul dokonce o 255 míst, díky růstu tržeb o 76 %.

Díky počtu společností v Coface CEE Top 500 je automobilový a dopravní sektor opět nejsilnějším (1. místo). I když byl prodej nových vozidel v roce 2019 slabší než v předchozích letech, sektor stále - byť mírně - rostl. „Změna spotřebitelských preferencí, zpomalení ekonomiky a zpoždění v přizpůsobování se novým emisním standardům několika evropských značek vedly v roce 2019 pouze k mírnému 1,2% nárůstu prodeje nových osobních automobilů v Evropské unii,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface ČR a SR.

Druhé místo v žebříčku Coface CEE Top 500 s 89 společnostmi (17,8 %) patří petrochemii, výrobě plastů a farmaceutickému průmyslu. Obrat těchto firem zůstává nejvyšší i v roce 2019 - celkem 172,1 miliardy EUR. Společnosti střední a východní Evropy v tomto odvětví působí primárně v navazujícím segmentu, tj. v rafinaci a zpracování ropy a zemního plynu. Obchod je v aktuálním žebříčku zastoupen 73 společnostmi (+2), čímž se tento sektor dostal na třetí místo s obratem 113 miliard EUR (+ 9,8%).

Coface působí v oblasti mezinárodního úvěrového pojištění a každoročně zveřejňuje přehled 500 nejvýznamnějších společností ve střední a východní Evropě – Coface CEE Top 500. Průzkum představuje pořadí podniků podle obratu a zkoumá i další aspekty, jako je počet zaměstnanců, rámec působení, odvětví a trhy a nově také hodnocení úvěruschopnosti podle metodiky Coface. Hospodářský vývoj předních 500 firem v regionu je reprezentativní pro trendy na trhu v celém regionu.

Coface: for trade - Building business together

70 let zkušeností dělá ze společnosti Coface předního světového odborníka na pojištění pohledávek, řízení rizik a globální ekonomiku. Naším posláním je pomáhat firmám v jejich rozhodování o finančních rizicích spolupráce s obchodními partnery a asistovat jim se zabezpečením inkasa pohledávek. Jsme partnerem, který profesionálně hodnotí finanční rizika obchodní spolupráce a přispívá tak k rozvoji a ochraně obchodních vztahů našich klientů. Celosvětově podporuje skupina Coface 50 000 klientů. V roce 2019 zaměstnávala přibližně 4250 osob ve 100 zemích světa a její obrat dosáhl 1,5 miliardy EUR.

Zdroj informací

COFACE a NejBusiness.cz

Datum

2. prosince 2020

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8425 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál