Do nových dálnic, železnic, ale také oprav a zabezpečení má jít v příštím roce rekordních 129 miliard

Do nových dálnic, železnic, ale také oprav a zabezpečení má jít v příštím roce rekordních 129 miliard

V roce 2021 by do dopravních staveb mohlo jít rekordních 128,7 miliardy korun. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nyní projde připomínkovým řízením.
„Nejvíce peněz půjde v příštím roce do více než stovky kilometrů nových dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst na silnicích I. třídy, konkrétně to bude 62 miliard korun určeno Ředitelství silnic a dálnic. Správa železnic pak může na investice do koridorů, bezpečnějších přejezdů nebo mostů předběžně počítat s částkou 54 miliard. Rozpočet SFDI také počítá s příspěvkem krajům na silnice II. a III. tříd ve výši 4 miliardy korun,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do celkových 128,7 miliard korun rozpočtu SFDI bylo kromě národních zdrojů (91,7 mld.) a evropských fondů (22 mld.) zapracováno využití nového opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility) ve výši 15 miliard korun.

V průběhu roku 2021, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků OPD 2014-2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech pro ŘSD a Správu železnic.

V období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost pokračuje SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy v zavádění nových způsobů financování jako je, např. realizace akcí formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru PPP.

Struktura užití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2021
v mil. Kč

Druh výdaje

Národní

EU

RRF

Celkem

Běžné výdaje

45 601

64

0

45 665

Kapitálové výdaje

46 099

21 913

15 000

83 012

Celkem*

91 700

21 977

15 000

128 677

*zaokrouhleno

 

Zdroj informací

Ministerstvo dopravy a NejBusiness.cz

Datum

14. září 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7484 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál