ÚOHS potrestal již třetí kartelovou dohodu nákladních železničních dopravců

ÚOHS potrestal již třetí kartelovou dohodu nákladních železničních dopravců

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím uložil společnostem AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o. a SPEDICA, s.r.o. pokuty v celkové výši 18 426 000 korun za kartelovou dohodu v oblasti mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasilatelství.

Soutěžiteli Rail Cargo Austria AG nebyla pokuta uložena, neboť v rámci tzv. leniency programu poskytl Úřadu informace a důkazy o existenci kartelu. Soutěžitelé INTERFRACHT s.r.o. a ARGO LOGISTICS, s.r.o. podali proti rozhodnutí rozklad, další účastníci řízení nikoliv.

Výše uvedení soutěžitelé uskutečňovali zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

K protisoutěžnímu jednání docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost SPEDICA se dohody účastnila pouze v letech 2008 - 2010 a společnost INTERFRACHT 2010 - 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých transportech, které si rezervovali a rozdělovali mezi sebou, a koordinovali tak své jednání vůči zákazníkům.

Soutěžiteli Rail Cargo Austria byla vzhledem k využití leniency programu pokuta zcela odpuštěna a soutěžiteli AWT Čechofracht, který s Úřadem spolupracoval v rámci tzv. leniency typu II, výrazně snížena. Společnosti SPEDICA byla pokuta snížena o 20 %, neboť využila procedury narovnání. Uvedený případ je posledním ze série šetření v oblasti nákladní železniční dopravy, v jejímž rámci již Úřad pokutoval tzv. kartely Italia Expres a Spolchemie.

Uložené pokuty

Rail Cargo Austria AG - upuštěno od uložení pokuty (leniency)

AWT Čechofracht a.s. - 1 826 000,- Kč (leniency II)

INTERFRACHT s.r.o. -2 357 000,- Kč

ARGO LOGISTICS, s.r.o. - 10 000 000,- Kč

SPEDICA, s.r.o. - 4 243 000,- Kč (narovnání)

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

1. července 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6038 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál