Letiště Praha hledá řešení složité situace svých nájemců

Letiště Praha hledá řešení složité situace svých nájemců

Letiště Praha momentálně usilovně hledá řešení stávající složité situace související s poklesem počtu cestujících, která se zcela bezprecedentně dotýká nejen nájemců, ale také letiště samotného.

Konkrétně se hledá způsob, jak upravit nájemní vztahy vůči nájemcům do překlenovacího režimu, který bude zohledňovat dramatický pokles cestujících na letišti. Zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého letiště musí postupovat, totiž neobsahuje dostatečně jasná pravidla pro provedení změn existujících nájemních smluv v takovém rozsahu, který by dostatečně odpovídal současné výjimečné situaci nájemců letiště.

Z tohoto důvodu letištěprůběžně konzultuje možnosti legislativních změn, například s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Letiště požádalo také Úřad na ochranu hospodářské soutěže ČR o výkladové stanovisko ke znění Zákona o zadávání veřejných zakázek ohledně možnosti změn podmínek nájemních smluv, které by reagovaly na současnou velmi specifickou a nepředvídatelnou situaci. Na vyjádření se v tuto chvíli čeká.

Tam, kde je to možné, již letiště vůči svým partnerům činí kroky, aby došlo ke zmírnění dopadu stávající krize na jejich situaci. Například tam, kde není letiště omezeno stávající právní úpravou, umožnilo částečný odklad plateb, připravilo také pravidla pro změnu otevírací doby pro nájemce. Pracuje se rovněž na zcela novém modelu výběrových řízení, který se bude využívat a který vytvoří letišti i nájemcům potřebnou flexibilitu nájemního vztahu v případě krize, jako je tato, a neuplatňují se vůči nájemcům žádné sankce ani penále, například z prodlení.

Cílem Letiště Praha v žádném případě není zvyšovat nájemné a rozhodně nechce v tomto ohledu ani měnit smluvní podmínky. K čemu Letiště Praha v uplynulých dnech přistoupilo, byla indexace nájmu o inflaci podle standardní inflační doložky, kterou běžně obsahují nájemní smlouvy za účelem udržení hodnoty nájmu v čase. Indexace nájmu se oznámila nájemcům ve výši loňské inflace, tj. 2,8 %, v souladu s platnými smlouvami. Pokud by tak letište neučinilo, muselo by jednoznačně vysvětlit, proč inflaci neuplatňuje, a doložit, že se tímto krokem letiště ekonomicky nepoškodilo.

Na závěr chce Letište Praha zdůraznit, že je s jejich nájemci komerčních prostor a jinými externími provozovateli služeb v pravidelném kontaktu a snaží se ze všech sil nalézt účinné řešení, které by bylo v souladu s platnými smlouvami, platnou legislativou a principy řádného hospodáře.

Zdroj informací

Letiště Praha a NejBusiness.cz

Datum

19. května 2020

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7443 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál