Společnost Edenred se letos vzdává výplaty dividendy

Společnost Edenred se letos vzdává výplaty dividendy

Společnost Edenred v letošním roce neodešle své mateřské centrále žádnou dividendu. Krok, navržený tuzemským vedením posílí finanční stabilitu firmy a umožní další investice na českém trhu. Ponecháním loňského zisku v ČR firma zároveň vyslyšela výzvy sociálních partnerů a veřejných orgánů, aby se během současné koronavirové a hospodářské krize nevyplácely dividendy do zahraničí. Celosvětově skupina Edenred také otevřela speciální fond, který vyčlení až 15 milionů euro na investice do konkrétních projektů na zmírnění dopadů koronaviru ve 46 zemích, kde má svoje pobočky.

Edenred má v tuzemsku síť s 57 tisíci partnerskými provozovnami a jeho služby využívá 23 tisíc zaměstnanců. Společnost je tak přímým svědkem dopadů současné krize na odvětví gastronomie a volnočasových aktivit a již od jejího počátku začala podnikat kroky na jejich podporu.

Edenred se zaměřil především na silně zasažené restaurace. Těm, které pokračují ve výdejích jídel zajistil 3000 ochranných roušek, zavedl zkrácenou lhůtou proplácení prostředků nebo zprovoznil speciální navigaci, která lidi dovede až do otevřených provozoven. Edenred se take zapojil do projektu #ZachranHospodu, kterou inicioval Svaz pivovarů a sladoven. Firma nyní také zvažuje i další opatření na poodporu restaurací neobnoví svou normální činnost.

Nevyplacení loňské didvidendy je dalším krokem na podporu tuzemské ekonomiky. "Tato vážná krize apeluje na sociální zodpovědnost společností a manažerů. Zrušení výplaty dividend v roce 2020 je důkazem našeho zapojení a přijetí dlouhodobých závazků v České republice, kde působíme od roku 1993“, říká Nicolas Eich, generální ředitel společnosti Edenred CZ, který také dodává, že Edenred CZ zaplatí za fiskální rok 2019 daň z příjmu právnických osob v hodnotě 67 miliónů CZK.

Zrušení výplaty dividend rovněž vlastní kapitál společnosti Edenred CZ a umožní urychlit plány digitálního rozvoje společnosti. "Chceme ještě více urychlit naši strategii digitální transformace jak u stravenkových, tak I volnočasových produktů, tak aby z nich měly prospěch všechny zúčastněné strany. Na začátku roku jsme spustili naši kartu s duální peněženkou, která oba produkty spojila na stejné platební kartě. Také zintenzivňujeme naše investice do kafeterie, platformy pro správu zaměstnaneckých výhod," říká Nicolas Eich.

Celosvětově zřídila skupina Edenred fond pod názvem "More than ever“, který podpoří projekty v hodnotě až 15 milionů euro a bude investovat do konkrétních opatření zmírňujících dopady korovirové krize. Každá společnost v jednotlivých zemích v současné době pracuje na konkrétních nápadech, jejichž účelem je podpořit oblasti místního trhu, které jsou nejvíce zasaženy současnou krizí.

Edenred ČR

Edenred ČR obsluhuje 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 57 000 partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Stravenky a volnočasové benefity jsou na dispozici na jedné platební kartě Edenred Benefits. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay. Čerpání benefitů je možné on-line díky platformě Edenred Benefity Café.

Skupina Edenred je každodenním společníkem ekonomicky aktivních lidí. Její špičková zprostředkovatelská platforma propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků prostřednictvím 830 tisíc klientů z řad podniků ve 46 zemích. V roce 2018 díky svému globálnímu technologickému vybavení skupina Edenred zpracovala 2,5 miliardy transakcí plateb pro zvláštní účely, provedených zejména prostřednictvím mobilních aplikací, on-line platforem a karet, přičemž jejich celkový objem dosáhl téměř 30 miliard eur.

  • Na 10 000 pracovníků skupiny se zasazuje o zlepšování života zaměstnanců, zvyšování výkonnosti podniků i růst obratu obchodníků, a to prostřednictvím tří hlavních oblastí činnosti:
    zaměstnanecké výhody (výživa, stravování, spokojenost, volný čas, kultura, osobní služby);
  • řešení profesionální mobility (palivo, mýtné, údržba, služební cesty);
  • doplňková řešení: služby korporátních plateb (virtuální platební karty, identifikované bankovní převody, dodavatelské platby), incentivy a odměny (dárkové platformy a karty, motivační programy) a veřejné sociální služby.

Společnost Edenred je kótována na pařížské burze Euronext a je součástí následujících indexů: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe a MSCI Europe.

Zdroj informací

Edenred ČR a NejBusiness.cz

Datum

18. dubna 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7405 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál