Skupina PSA realizovala v roce 2019 rekordní zisk

Skupina PSA realizovala v roce 2019 rekordní zisk

Obrat skupiny PSA dosáhl v roce 2019 celkem 74 731 mil. €, což představuje růst o 1 % oproti roku 2018. Obrat Automobilové divize dosáhl 58 943 mil. €, tj. +0,7 % oproti roku 2018.
K tomuto růstu došlo zejména díky lepšímu sortimentnímu složení nabídky a cenám, které kompenzovaly pokles prodeje partnerům, negativní dopad směnných kurzů, objemů, skladba trhů a jiných vlivů. 

Carlos Tavares, předseda představenstva skupiny PSA prohlásil: „Naše kompetentní a odhodlané týmy v roce 2019 opět dosáhly rekordních výsledků, a to i díky naší flexibilitě a společensky odpovědnému přístupu orientovanému na zákazníka. Jsme připraveni na přechod na nové zdroje energií a všechny týmy se zaměřují na poskytování čisté, bezpečné a dostupné mobility našim zákazníkům. Našimi přednostmi jsou náš osvědčený obchodní model a bojový duch a velmi se těšíme na vstup do nové éry s projektem fúze s FCA."

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti činil 6 324 mil. €, což představuje nárůst o +11,2 %. Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti Automobilové divize se zvýšil o +12,8 % na 5 037 mil. €. Této vysoké úrovně ziskovosti +8,5 % bylo dosaženo navzdory negativnímu dopadu směnných kurzů a nárůstu cen surovin, příznivě ji naopak ovlivnily sortimentní složení nabídky a další pokles nákladů. 

 

Hospodářské výsledky detailněji

  • Běžná provozní marže skupiny dosáhla 8,5 %, tj. růst +0,8 procentního bodu oproti roku 2018.

  • Jednorázové provozní výnosy a náklady činily -1 656 mil. €, zatímco v roce 2018 to bylo -1 289 mil. €.

  • Finanční výsledek skupiny dosáhl -344 mil. € oproti -446 mil. € v roce 2018.

  • Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl oproti roku 2018 o 289 mil. € a dosáhl 3 584 mil. €. Čistý zisk pro skupinu činil 3 201 mil. €, což je nárůst o 374 mil. € ve srovnání s rokem 2018.

  • Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činil 1 012 mil. €, tj. nárůst o + 7,8 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia dosáhl 1 227 mil. €, což představuje pokles o 2,9 %.

  • Free Cash Flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl 2 745 mil. € z toho 3 265 mil. € pro Automobilovou divizi.

  • Skladové zásoby včetně nezávislé sítě a dovozců činí k 31. prosinci 2019 celkem 606 000 vozů, tj. pokles o 74 000 oproti konci roku 2018. 

  • Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit představuje k 31. prosinci 2019 celkem 7 914 mil. €, a to po přepracování dle normy IFRS 16 a po akvizici společnosti Clarion společností Faurecia a včetně dluhu vztahujícího se k závazku odkoupit zpět akcie DFG.


Vyhlídky

V roce 2020 skupina očekává pokles automobilového trhu v Evropě o 3 %, v Rusku o 2 % a v Latinské Americe stabilitu. Operativní cíl: Skupina PSA si stanovila cíl dosáhnout v období 2019–2021 běžné průměrnou provozní marže5 Automobilové divize vyšší než 4,5 %.

 

Zdroj informací

Skupina PSA a NejBusiness.cz

Datum

1. března 2020

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7971 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál