V Hradci Králové vznikne jedna z největších administrativních dřevostaveb v Česku

V Hradci Králové vznikne jedna z největších administrativních dřevostaveb v Česku

Lesy České republiky připravují nové sídlo v Hradci Králové. V únoru letošního roku investor znovu oživil práci na projektu jedné z největších administrativních dřevostaveb v Česku.
Brněnská společnost K4 Architects & Engineers, která zajišťuje projektovou dokumentaci a autorský dozor projektu, chce spolu s odborníky na dřevostavby z TAROS NOVA posunout možnosti využití dřeva a dalších moderních a udržitelných konstrukčních řešení v architektonickém konceptu „Lesy v lese“. Začátek výstavby nového sídla je v plánu na rok 2026.

Společnost K4 Architects & Engineers (K4 A&E) společně ve sdružení s CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS a s projektantem a stavebním inženýrem Ivo Stolkem v únoru letošního roku uzavřeli s Lesy České republiky (Lesy ČR) smlouvu na projektu jejich nového sídla v Hradci Králové.
Nové sídlo nahradí současný objekt ze 70. let minulého století. Sdružení projektantů a architektů nyní připravuje novou projektovou dokumentaci, stavební povolení chce investor získat do října příštího roku. Začátek výstavby je v plánu na rok 2026 s dokončením o tři roky později.

„Jde o znovu obnovený projekt navazující na architektonickou soutěž a projekt původně vypracovaný naším sdružením v letech 2017–2018, který ale nebyl realizován v důsledku ekonomických obtíží v souvislosti s kůrovcovou kalamitou,” říká Vladimír Pacek, ředitel společnosti K4 Architects & Engineers. Původní návrh sdružení je nyní nutné přepracovat a aktualizovat s ohledem na vývoj cen materiálů i podmínek staveb.

K4 A&E má ve sdružení na starosti vypracování všech stupňů projektové dokumentace a autorský dozor, tedy technickou část projektu, stavebně-konstrukční řešení, veškerou koordinaci profesí, technickou podporu týmu architektů a inženýring (projednání a obstarání všech potřebných povolení u dotčených orgánů státní správy a na stavebním úřadu). Velkou část těchto prací brněnská firma zajistí interně. Ke spolupráci také přizve další specializované společnosti, které zajistí lokální podporu a expertízu v oboru.

„Stavba sídla firmy Lesy ČR bude velmi citlivě zasazena do příměstských lesů města Hradec Králové a její členitý půdorysný tvar bude napomáhat splynutí s přírodou v duchu architektonického konceptu „Lesy v lese“. Není to zkrátka běžná administrativní budova navržená na standardním obdélníkovém půdorysu někde v městské zástavbě,” upřesňuje Vladimír Pacek ze společnosti K4 Architects & Engineers, podle kterého je v Evropě narozdíl od tuzemska výstavba budov ze dřeva o více podlažích již běžnou praxí.


Pasivní dům s důrazem na maximální využití dřeva

V nově připravovaném projektu sdružení počítá s vyšším využitím dřeva, ve dvou nadzemních podlažích administrativní budovy se bude jednat o kompletní dřevostavbu. „Znovu tak ožívá investiční záměr, který může významně posunout možnosti využití dřeva a dalších moderních a udržitelných konstrukčních řešení ve výstavbě administrativních budov nejen v naší republice,” přibližuje Vladimír Pacek.

Na stavbu nového sídla bude v největší míře využito smrkové lepené dřevo. Jestli půjde o dřevo z českých lesů, bude záležet především na zadání investora pro realizaci a dodavateli stavby.

Na projektu nového sídla Lesů ČR se bude podílet i rožnovská firma TAROS NOVA, která se společností K4 spolupracuje na návrhu dřevěných konstrukcí a komunikaci s Hasičským záchranným sborem (HZS). „Specifika dřevostaveb v Česku jsou stejná jako u konvenčních staveb, tedy dřevostavba musí splňovat všechny požadavky na statiku, dynamiku, akustiku, nebo například požární bezpečnost. U dřevostaveb je ale zvlášť důležité se zaměřit kromě statiky právě na dynamiku a akustiku,” přibližuje Václav Röder, vedoucí projekce společnosti TAROS NOVA.

Sídlo Lesů ČR nebude ale pouze dřevostavbou, cílem inverostora je postavit pasivní dům. V projektu je navržen fotovoltaický systém primárně pro vlastní spotřebu energií. Autoři projektu dále plánují využití centrálního větrání s rekuperací a centrální chlazení celého objektu. V projektu je také navrženo asi 60 parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů.

Architektonický koncept „Lesy v lese“

Původní členitý půdorys nového sídla bude pouze mírně upraven v rámci nového zadání stavebního programu. V dispozičním řešení sídla budou také zohledněny aktuální požadavky investora, například rozmístění pracovních úseků, uspořádání společných prostor nebo řešení zázemí v suterénu objektu.

Současně bude navýšena kapacita parkovacích míst oproti původnímu návrhu o 100 automobilů na celkový počet 328 míst. Nové parkovací plochy vzniknou v podzemí.

Stavba nového sídla Lesů ČR respektuje situační možnosti pozemku – blízkou hranici lesa a stávající rozsah kancelářských prostor. Tvar horní stavby je daný rozdělením úřadu na pět provozních celků investora, kdy v každém „prstu-větvi“ bude umístěn jeden.
V suterénu budovy jsou situovány sklady, archivy a technické a technologické zázemí celé budovy, nově také parkovací prostory. Spodní část stavby je navržena jako monolitická ze železobetonu, horní pak jako rámová dřevěná skeletová konstrukce se ztužujícími dřevěnými stěnami.

Specifika dřevostaveb v Česku

Ztužující jádra stavby, která současně tvoří chráněné únikové cesty, jsou navržena z železobetonu a CLT panelů s ohledem na požárně bezpečnostní požadavky. „Návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí a bezpečnostní řešení u požárně nebezpečného prostoru je vzhledem k velikosti a tvaru objektu náročnější. Principiálně je však stejný jako u jiných dřevostaveb,” říká ke specifikům požárního řešení dřevostaveb Radek Ondruch, CEO generální ředitel společnosti TAROS NOVA, podle kterého patří v Česku k hlavním omezením dřevostaveb požární bezpečnost, zejména odstupové vzdálenosti a také nízká maximální výška.

U dřevostaveb je také obecně důležité udržovat hranici vlhkosti dřeva pod hranicí 18 %, jinak při nedodržení předepsaných pravidel pro údržbu hrozí riziko napadení dřeva škůdci, plísněmi či houbami. To se týká konstrukcí, které jsou stabilně vystavené vysoké vlhkosti nebo vodě. Moderní dřevostavby však tento problém neřeší, protože využívají konstrukční systémy z materiálů na bázi lepeného dřeva (CLT, BSH, LLD), které bude obsahovat také konstrukce stavby Lesy ČR, kde se vlhkost dřeva pohybuje v rozmezí 8-12 %.

Technické specifikace stavby

Hrubá podlažní plocha

  • Horní stavba cca 9 580 m2
  • Spodní stavba cca 6 600 m2


Objem budovy

  • cca 74 000 m3


Výška stavby nad terénem

  • cca 8,5 m

Zdroj informací

Lesy ČR,  K4 Architects & Engineers a NejBusiness.cz
Foto: Lesy ČR,  K4 Architects & Engineers

Datum

30. dubna 2024

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

Reklama

Page generated in 1.4087 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál