Nezaměstnanost se v únoru zastavila na 4 %

Nezaměstnanost se v únoru zastavila na 4 %

Úřad práce České republiky evidoval k 29. 2. 2024 celkem 296 107 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 561 více než v lednu a o 13 599 více než v únoru 2023. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně zůstal na stejné hodnotě a meziročně vzrostl o 0,1 p. b. Ke konci února činil 4 %.
Pomineme-li covidový rok 2021, je to v únoru nejvíce od roku 2017. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR třetí nejnižší v Evropské unii. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl přitom o 27 528 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Webové stránky www.jsemvkurzu.cz nabízí rekvalifikace a kurzy pro každého.

Podíl nezaměstnaných osob (PNO) zůstává v únoru tradičně na velmi podobné úrovni jako v lednu. V únoru se již neprojevuje dopad ukončení sezónních prací či pracovních poměrů na dobu určitou, což bylo důvodem růstu počtu uchazečů o zaměstnání v lednu. Na druhou stranu v únoru ještě nedochází k poklesu nezaměstnanosti kvůli zahájení sezónních prací.
Počet nově registrovaných uchazečů o zaměstnání je ve srovnání s předchozím měsícem zhruba o třetinu nižší. Příchody a odchody uchazečů o zaměstnání z evidence nezaměstnaných jsou na rozdíl od předchozích měsíců vyrovnané a jsou způsobeny spíše přirozeným pohybem osob mezi pracovními místy než sezónními vlivy.

„Počet uchazečů na trhu práce odpovídá dosavadním trendům v nezaměstnanosti. Co je podstatné, ta se stále drží na velmi nízké úrovni. Rád bych poděkoval firmám a zaměstnavatelům, kteří dávají lidem práci. Jsou důležitým krokem ke stabilitě na českém trhu práce.
Stále je však řada volných pracovních míst, která jsou pro uchazeče k dispozici. Mezi ty nejžádanější se již tradičně řadí dělnické profese, ale také profese z oblasti gastronomie a pohostinství nebo jiné kvalifikované pozice,“
uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Míra registrované nezaměstnanosti se po lednovém nárůstu stabilizovala. Již třetí měsíc po sobě převyšuje počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci počet evidovaných volných pracovních míst. Zároveň vidíme, že roste počet zájemců o rekvalifikační a vzdělávací kurzy digitálních kompetencí. Lidé si začínají uvědomovat, že se trh práce dynamicky mění a že se ve vlastním zájmu musí průběžně vzdělávat a získávat nové kompetence.
Na našich webových stránkách jsou již dnes stovky různých školení zaměřených na rozvoj IT a digitálních dovedností a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0., které se stávají nezbytné nejen pro pracovní, ale také pro běžný život. Nabídku školení chceme výrazně rozšiřovat. Na většinu z nich Úřad práce finančně přispívá či je dokonce zájemcům zcela hradí. Například nyní lidem, kteří chtějí získat digitální dovednosti, můžeme zaplatit rekvalifikace nebo kurz až za 50 000 korun,“
odkazuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof na portál www.jsemvkurzu.cz.

„Zvláště dnes, u příležitosti Mezinárodního dne žen, bych rád ocenil zapojení žen do pracovního procesu. Je dobře, že většinu – téměř dvě třetiny - účastníků rekvalifikací tvoří ženy,“ uzavírá Daniel Krištof.

Bezmála 270 000 volných pracovních míst

„V posledních letech je na českém pracovním trhu v přístupu lidí vidět poměrně výrazný posun. Plná třetina ekonomicky aktivních dospělých je dnes již výrazně otevřena průběžnému doplňování své kvalifikace, či úplné změně pracovního zaměření, kdyby tím získali dlouhodobě lepší pracovní uplatnění. Do určité míry jde o poznanou nutnost, k čemuž notně přispěly také otřesy v období pandemie, během níž řada lidí v segmentech nejvíce zasažených omezeními provozu musela chtě nechtě přejít k jiným typům činností. Rychle se prosazující technologické změny tlak na adaptaci dále zvyšují,“ vysvětluje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti Alma Career zastřešující jedny z největších českých online portálů práce.
S nástupem aplikací generativní umělé inteligence a s všudypřítomným využíváním digitálních nástrojů obecně podle něj není překvapivé, že je velmi vysoký zájem právě o prohlubování digitálních dovedností a práci s vybranými nástroji - od zpracování informací a dat, přes design či vývoj online nástrojů a služeb, až po tvorbu obsahu pro komunikaci na sociálních sítích.

„Kromě této oblasti jsou dlouhodobě velmi žádané také kompetence v oblasti projektového řízení, dále velmi výrazně v obchodu a komunikaci, či v oblasti financí - ať už jde o poradenství pro domácnosti a jednotlivce, či celou oblast podnikových financí. Pro možnost adekvátního uplatnění jsou v posledních letech zásadní také kurzy a školení z celé palety soft-sklils: vyjednávání, týmová práce, time-management atp. A stálicí rozhodně nadále zůstává výuka cizích jazyků - primárně angličtiny - v jejímž osvojení bohužel česká populace nadále mírně v porovnání s většinou zemí EU zaostává,“ upozorňuje Tomáš Ervín Dombrovský.

  02/2024 02/2023 02/2022
Podíl nezaměstnaných osob v ČR 4,0% 3,9% 3,5%
Počet uchazečů o zaměstnání 296 107 282 508 263 433
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 272 376 257 754 240 631
Počet volných pracovních míst 268 579 283 097 363 917
Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (leden) 3,2% 2,6% 2,6%

V evidenci Úřadu práce ČR bylo v únoru 2024 nově registrováno 35 365 lidí. V rámci krajského srovnání vzrostl podíl nezaměstnaných osob v 6 regionech, nejvíce v Libereckém, v Plzeňském a v Olomouckém kraji. V absolutní hodnotě přibylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Ústeckém, Olomouckém a Plzeňském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně vzrostl počet volných pracovních míst.

Ukrajinci: výrazně přibylo uprchlíků učících se česky

Z dat Úřadu práce ČR (ÚP ČR) vyplývá, že od vypuknutí konfliktu (24.2. 2022) do konce února 2024 získalo práci již celkem 383 469 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (260 189 z nich jsou ženy, tedy téměř 68 %). Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli.
Ke konci ledna jich na území ČR pracovalo 121 338. Nejvíce ve Středočeském (21 591 osob) a Plzeňském kraji (16 795 osob) a v Praze (14 855 osob). Nejčastěji pak jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci února evidoval ÚP ČR celkem 15 648 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (leden 14 874 osob), kteří si podali žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (1 628 zájemců o zaměstnání, leden 1 284 zájemců o zaměstnání) nebo žádost o zprostředkování zaměstnání (14 020 uchazečů o zaměstnání, leden 13 590 uchazečů o zaměstnání) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny s dočasnou ochranou tvořili 4,7 % (leden 4,6 %). Od vypuknutí války na Ukrajině do 29. 2. 2024 se na Úřadu práce ČR zaevidovalo celkem 52 055 (leden 50 625) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 10 585 lidí a 8 904 z nich ho také už absolvovalo. V únoru 2024 kurz zahájilo 903 cizinců (v lednu to bylo 544, čili nárůst o 66 %, v prosinci to bylo 122). Ve stejném měsíci rekvalifikaci 225 osob úspěšně ukončilo.

Největší nárůsty nezaměstnanosti
v Olomouckém, Jihočeském a Moravskoslezském kraji

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let) byl v únoru v Ústeckém kraji (6 %) a Moravskoslezském kraji (5,5 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze (2,9 %) a v kraji Zlínském a Plzeňském (3,2 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila v Olomouckém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti únoru 2023 o 0,4 p. b., dále v Jihočeském a v Moravskoslezském kraji (nárůst o 0,3 p. b.) Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci února v okresech Praha-východ (1,5 %), Praha-západ (1,6 %), Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov a Benešov (2,2 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Bruntál (7,9 %) a Most (7,6 %).

Zdroj informací

Úřad práce a NejBusiness.cz
Foto: Úřad práce

Datum

8. března 2024

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

11. března 2024

Dell inovuje modely notebooků Latitude pro práci s umělou inteligencí

Společnost Dell uvádí na trh zcela novou řadu Latitude s podporou umělé inteligence. Notebooky vybavené...

8. března 2024

Kancelářská budova AFI City 1 dosáhla s příchodem nových nájemců plné obsazenosti

Mozaika nájemců ve vysočanském věžáku AFI City 1 je již kompletně dokončená. Mezi nové přírůstky mimo jiné...

8. března 2024

Na Slovensku uvedli do provozu největší smart bateriové úložiště nahrazující fosilní zdroje

V průmyslovém parku v Banské Bystrici bylo úspěšně uvedeno do provozu největší smart bateriové úložiště na...

3. března 2024

Zaměstnanci Penny si znovu přilepší

Obchodní řetězec PENNY pokračuje ve zvyšování mezd, ty od 1. března stouply bezmála sedmi tisícovkám...

Reklama

Page generated in 1.2112 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál