V Praze se uskuteční European Creative Industries Summit 2022

V Praze se uskuteční European Creative Industries Summit 2022

Podstatnou částí moderní kreativní ekonomiky jsou kulturní a kreativní odvětví. V roce 2019 představovala 4,4 % HDP Evropské unie a jako jeden z předních evropských poskytovatelů pracovních míst zaměstnávala více než 7,6 milionů lidí. To je pro srovnání osmkrát více než sektor telekomunikací. I v České republice mají kulturní a kreativní odvětví podobný potenciál. Jak jej plnohodnotně využít a jak projít zelenou, sociální a digitální transformací se mohou jeho představitelé dozvědět na největším summitu kulturních a kreativních odvětví v Evropě – European Creative Industries Summit 2022. Ten se uskuteční 22. a 23. září v Praze pod záštitou Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V ČR bude poprvé.

„Konferenci jsme ve spolupráci s partnery ze sítě ECBN připravili především pro  tvůrce politik, aktéry v oblasti kulturních a kreativních odvětví a odbornou veřejnost. Kreativní Praha je tu od toho, aby kulturním a kreativním projektům stála po boku a byla spolehlivým partnerem, který je provází na jejich cestě rozvojem a pomáhá nacházet ty správné nástroje a synergie. Jedním z konkrétních kroků k vytvoření takového prostředí je právě evropská konference ECIS v Praze,“  říká  Petr Peřinka, ředitel Kreativní Prahy.

Kulturní a kreativní odvětví (KKO), mezi které patří například audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví, nejsou oproti jiným oblastem kultury závislá na veřejných zdrojích. Z více než 50 % jsou finančně soběstačná.

Díky jejich rozvoji se tak kulturní a kreativní sektor proměnil z oblasti považované za neziskovou a závislou na dotacích na motor ekonomického růstu vyspělých států, který inspiruje další sektory a vytváří vysokou přidanou hodnotu. Zatímco ostatní státy začaly zohledňovat kulturu a kreativitu jako zásadní oblast pro budoucí ekonomický rozvoj v devadesátých letech, Českou republiku tento krok teprve čeká. 

V roce 2021 vznikl konkrétní aktér – samostatné oddělení kulturních a kreativních odvětví na ministerstvu kultury – který je zodpovědný za koordinaci rozvoje KKO napříč veřejnou správou. Klíčovým partnerem mu je ministerstvo průmyslu a obchodu, bez jehož zapojení nelze KKO efektivně rozvíjet. Hlavním problémem nicméně zůstává malá kapacita oddělení a extrémní fragmentace podpory v rámci státní správy. Zásadní část finanční podpory KKO pro roky 2021-2025 bude vycházet z implementace komponenty ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy. Pro toto období se zároveň počítá s maximálním využitím prostředků ze zdrojů poskytovaných Evropskou unií. 

Klíčovým tématem největšího evropského summitu kulturních a kreativních odvětví European Creative Industries Summit 2022 bude zelená transformace. A jako inspirace poslouží úspěšné příklady ze zahraničí i z České republiky. Mezi  nejvýznamnější řečníky patří Christian Ehler, člen Evropského parlamentu, který promluví o významu kulturních a kreativních ekosystémů v transformaci evropské ekonomiky a společnosti, a konkrétních perspektivách pro tvůrce politik. 

„Zároveň poukáže, jak se v rámci českého předsednictví mohou české tvůrčí sektory podílet a ovlivňovat evropské politiky a programy. Nevynechal bych ani přednášku Johanny Leissner, předsedkyně evropské OMC skupiny Cultural Heritage Resilience for Climate Change, která ukáže, jak posílit odolnost kulturního dědictví vůči změně klimatu a jak samotné dědictví může poskytnout inspiraci, jak se stát udržitelnou společností. A v neposlední řadě se Bernd Fesel, CEO Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) Kultura a Kreativita, zaměří na hodnotu inovací v kulturních a kreativních odvětvích a sektorech, a zároveň představí přínosy nového programu EIT Culture & Creativity pro odvětví KKO,“ vyzdvihuje ty nejdůležitější témata a řečníky Petr Peřinka, ředitel Kreativní Prahy.

Stejně jako celá Evropa i Česká republika prožívá zelenou, sociální a digitální transformaci. Kulturní a kreativní odvětví nabízejí cestu, jak touto transformací projít udržitelně z etického i finančního hlediska. European Creative Industries Summit (ECIS) pořádají společně European Creative Business Network a Kreativní Praha, a to pod záštitou českého Předsednictví v Radě EU, hlavního města Prahy, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva kultury ČR. Summit se v České republice uskuteční poprvé za celou svojí historii. 

Mezinárodní konference proběhne od 22. do 23. září 2022 v pražské La Fabrice a Pražském kreativním centru a účastní se jí profesní špičky kulturních a kreativních odvětví z celé Evropy. Konference je určena aktérům v oblasti kulturních a kreativních odvětví, oborovým asociacím a sdružením, odborné veřejnosti, akademické sféře, zástupcům z řad samospráv a státu.

Zdroj informací

Kreativní Praha a NejBusiness.cz

Datum

14. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3177 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál