Konzultanti Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC provedli expertní posouzení stavu Business Intelligence

Konzultanti Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC provedli expertní posouzení stavu Business Intelligence

Expertní posouzení stavu datového skladu, reportingu a celého Business Intelligence řešení provedli konzultanti systémového integrátora Ness Czech ve zdravotnické skupině EUC, která je největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele a mimo jiné provozuje i největší síť ambulantních klinik v ČR.

Tým odborníků se v rámci služby Ness 360 BI Check zaměřil na čtyři oblasti klíčové pro Business Intelligence (BI): Správu a řízení dat (Governance), Architekturu a infrastrukturu, Procesy a životní cyklus požadavků a Lidské zdroje. Tyto oblasti BI řešení byly ohodnoceny úrovní své vyspělosti. Důležitou součástí výstupu byla identifikace operačních rizik, přičemž u těch s kritickým dopadem na budoucí rozvoj konzultanti Ness Czech současně navrhli kroky potřebné k jejich mitigaci. Dále byla identifikována potřeba vytvoření datové strategie a navrženo její směrování, či byl zmíněn potenciál nasazení AI (Artificial Intelligence) a ML (Machine Learning) a jejich možný přínos pro fungování skupiny EUC.

Výstupem vznikl komplexní dokument nezávislého expertního posouzení Business Intelligence pro skupinu EUC, který obsahoval zhodnocení rozvoje BI řešení na pětiúrovňové škále společně s doporučeními, kam by bylo vhodné jednotlivé oblasti posunout a jaké kroky jsou pro posun potřeba vykonat. Expertíza navíc obsahovala seznam identifikovaných operačních rizik i s mírou jejich závažnosti a seznam doporučení na rozvoj celkového řešení, včetně označených „quick wins“.

„Celá tato aktivita byla provedena za intenzivní práce dvou Ness Czech konzultantů a dokončena během 6 týdnů. Vstupní informace jsme získávali kombinací studia dokumentace, provedením série workshopů i samotným nahlédnutím do kódu,“ přibližuje Michal Řehák, ředitel Data & Analytics kompetence ve společnosti Ness Czech.

„Expertní audit Ness 360 BI Check je součástí modernizace BI technologií a optimalizace příslušných procesů. Možnosti Business Intelligence chceme více využít nejen v oblasti financí, ale také pro rozvoj nových služeb a vylepšení těch stávajících,“ popisuje Milan Zapletal, finanční ředitel ve skupině EUC.

I ve zdravotnictví je stěžejní funkcí Business Intelligence podpora obchodních aktivit, reportingu a finančních analýz. Propojení dat a jejich analýza s pomocí BI může podle Michala Řeháka pomoci ve farmacii a zdravotnictví s rozvojem prodejů v lékárnách a v e-shopu, včetně cílených nabídek a doporučování relevantních produktů: „S pomocí mobilní aplikace je navíc možné zlepšit zákaznickou zkušenost pacientů, usnadnit jim objednávání do ordinace, komunikaci s personálem a umožnit jejich adresné oslovování s nabídkami služeb a produktů.“

Zdroj informací

NESS Czech s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

8. srpna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3223 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál