Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech

Evropská komise zahájila formální řízení o slučitelnosti podpory na nové jaderné bloky v Dukovanech

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes oznámilo, že zahájilo formální řízení, jehož cílem je posoudit, zda je veřejná podpora, kterou Česko plánuje poskytnout na výstavbu nových bloků v jaderné elektrárny v Dukovanech, v souladu s pravidly EU pro státní podporu.

Příjemcem opatření má být Elektrárna Dukovany II (dále jen „EDU II“), společnost zřízená za účelem realizace projektu, která je plně vlastněna skupinou ČEZ, v níž vlastní vláda České republiky 70% podíl.

Česká republika notifikovala v březnu tohoto roku svůj plán na podporu výstavby a provozu nové jaderné elektrárny v Dukovanech s kapacitou výroby elektřiny až 1200 MW. Nová elektrárna, jejíž provoz je plánován na rok 2036, by měla zvýšit bezpečnost dodávek elektřiny pro Česko i sousední země, napomoci dekarbonizaci energetiky a diverzifikovat český energetický mix.

Česko plánuje podpořit výstavbu nové jaderné elektrárny prostřednictvím tří opatření:

  • návratná státní půjčka s nízkým úrokem, která by měla pokrýt 100 % nákladů na výstavbu (přibližně 7,5 miliardy EUR);
  • smlouva o nákupu elektřiny mezi EDU II a státním podnikem po dobu trvání projektu (60 let) – podle českých orgánů by to snížilo nákupní cenu elektřiny a umožnilo úpravy cen každých 5 let;
  • mechanismus ochrany skupiny ČEZ a státu v případě, že nastanou určité nepředvídatelné události (např. pokud se změní české právo a znemožní realizaci projektu). Příspěvek skupiny ČEZ na projekt bude přibližně 0,18 miliardy eur.

Komise na základě svého předběžného posouzení shledala projekt nezbytným a domnívá se, že podpora usnadňuje rozvoj hospodářské činnosti. Existují však pochybnosti o tom, zda je opatření plně v souladu s pravidly EU pro státní podporu, proto bylo nyní zahájeno formální řízení, které zamýšlenou podporu detailně vyhodnotí. Podle tiskového sdělení se Komise zaměří zejména na posouzení vhodnosti a přiměřenosti tří složek opatření, aby nebyla podpora poskytnuta ve větší míře, než bude nezbytné. Předmětem šetření tak bude především délka trvání smlouvy o nákupu elektřiny.

Komise bude také prověřovat, jestli mohly mít jiné společnosti zájem jednat jako předkladatel projektu místo ČEZ a jaké jsou tržní dopady rozhodnutí založit konkrétní státní společnost pro další prodej jaderné elektřiny, zejména s ohledem na to, že není jasné, zda bude tento budoucí subjekt usilovat o maximalizaci svého zisku.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

2. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1521 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál