Mezi MMR a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě panuje nad novelou stavebního zákona věcná shoda

Mezi MMR a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě panuje nad novelou stavebního zákona věcná shoda

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje téměř 35 tisíc lidí, kteří zásadně ovlivňují stavebnictví. Rychlost povolovacího řízení řadící Českou republiku mezi zaostalé země, domnělý vztah mezi rychlostí výstavby a cenou bytů nebo rozvolnění podmínek výstavby jako cesta k dostupnějším bytům. To je jen malá část mýtů, které provázely – a v mnoha případech nadále provázejí – diskuse kolem nového stavebního zákona (NSZ) a jeho novelizace.

„Kvalitně připravené stavební záměry, které jsou v souladu s územním plánem, získávají povolení v řádu jednotek měsíců. V případě dostupností bytů jde však jen o jeden z faktorů ceny – dalšími jsou například ceny stavebního materiálu, energií nebo neklesající zájem investičních fondů nebo společností,“ je přesvědčen místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který se společně s předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Robertem Špalkem shodují i na tom, že pouze změna stavebního zákona k lepší dostupnosti bydlení nepovede. K tomu je potřeba vytvořit úplně jiné nástroje.

K hlavním argumentům, díky kterým byl stavební zákon protlačen na sílu a které zaznívají často i dnes v Poslanecké sněmovně, je analýza Světové banky, podle jejíhož indexu Doing Business řadila rychlost povolovacího řízení staveb Českou republiku až na poslední místa sledovaných států.

„Skutečnost je taková, že žádná kvalifikovaná analýza délky povolovacích řízení v ČR neexistovala. Alespoň mně dosud nebyla předložena. O neprokazatelnosti používaného srovnání délky stavebního řízení svědčí i fakt, že samotná Světová banka od sledování a zveřejňování podobných srovnání, které si navíc všímaly okrajových segmentů trhu, upustila,“ upozorňuje ministr Ivan Bartoš. Právě v mnoha případech kvalitní práce stavebních úřadů byla důvodem, proč MMR iniciovalo zrušení reorganizace stavebních úřadů a zrušení vzniku Nejvyššího stavebního úřadu.

Novela stavebního zákona mimo jiné zachraňuje systém stavebních úřadů, a to i těch menších, které jsou a budou velmi důležité pro místní rozvoj. Návrhem zákona tak bude zachována působnost krajských úřadů a některých obecních úřadů jako úřadů stavebních. Jejich dostupnost zůstane základem stavebního řízení v ČR. Zůstane zachováno 86% agendy tam, kde je, tj. nedojde k nejistotě ani u stavebníků ani u úředníků.

„Rekodifikace navíc s marným uplynutím lhůt pro vydání rozhodnutí nespojuje žádné přímé následky, jako je tomu v případě fikce vyjádření, koordinovaného vyjádření či závazného stanoviska. Paradoxně lhůty z pohledu stavebníků mnohem lépe řeší stávající stavební zákon. Stejně tak navrhujeme, aby se novelou do NSZ vrátila možnost zkráceného postupu změn územního plánu,“ upozorňuje Robert Špalek. ČKAIT podle něj oceňuje přínos institucionální novely nového stavebního zákona. Komora podporuje snahy o zrychlení povolovacího řízení. Ovšem tak, aby nebyla snížena kvalita staveb.

Podle ČKAIT garantuje jednotný přístup ke kvalitě staveb hned několik instrumentů. Prvním jsou jednotné stavebně technické předpisy, tzv. OTP, podle nichž se řídí projektanti, architekti, stavebníci i samotné úřady. Komora je tudíž proti zavádění dvojí kvality ve výstavbě, nový stavební zákon přitom umožňuje, aby v ČR platily hned čtvery stavebně-technické předpisy. Podle ČKAIT by kvalita oslunění, odhlučnění, světlé výšky a další technické požadavky měly být u stejných typologických staveb jednotné v celé zemi, neboť všude se používají stejné stavební materiály a žijí stejní lidé. Kompaktnost zaručí, aby v celé České republice byly transparentně a předvídatelně dodržovány základní parametry staveb, a to s přihlédnutím k jejich typologii a funkci.

„Města a obce si mají sama určovat vymezování pozemků a podmínky pro umisťovaní staveb. Ale klíčové požadavky jako mechanická stabilita, parkování, světlá výška, osvětlení, požárně-bezpečnostní předpisy a podobně by měly být jednotné nejen pro celou Českou republiku, ale i Evropu. Argument podporuje i to, že přibývá evropských a ubývá národních norem,“ doplňuje předseda Špalek, podle kterého ke garanci kvality poslouží další dva instrumenty.

První je povinný dozor projektanta, a to u všech zakázek, nejen těch veřejných. Druhým pak posílení role samotného MMR. ČKAIT podporuje navrhované nové znění § 31 NSZ, dle jehož odst. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj metodicky sjednocuje výkladovou a aplikační činnost stavebních úřadů v oblasti stavebního úřadu a požadavků na výstavbu s výjimkou požadavků na výstavbu stanovených odchylně prováděcím právním předpisem územně samosprávného celku. Ministerstvo pro místní rozvoj by však mělo rovněž garantovat jednotu a soulad všech vyhlášek a předpisů a rovněž jednotný výklad ve všech oblastech a na všech úrovních státu. To dnes nefunguje. Současný stav, kdy všechna ministerstva mají možnost vydávat a také vydávají metodická doporučení – mnohdy protichůdná, která nikdo nekoordinuje – je neudržitelný.

„Nová právní úprava pro vyhrazené stavby jako jsou páteřní komunikace nebo energetická infrastruktura, je účinná již k 1. 7. 2023. Rok navíc pro ostatní stavby prospěje naplnění věcného záměru nového stavebního zákona. Bude zaručena rychlost, kvalita i ochrana veřejných zájmů. Zároveň se posuneme dále v otázce digitalizace stavebního řízení, které rovněž přispěje ke zrychlení povolovacího řízení v České republice,“ uzavírá ministr Ivan Bartoš.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

7. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.5574 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál