COOP se zavázal upravit smlouvy s dodavateli

COOP se zavázal upravit smlouvy s dodavateli

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s obchodním řetězcem COOP Centrum družstvo kvůli možnému zneužití významné tržní síly. Úřad k tomuto kroku přistoupil po přijetí závazků, které COOP Centrum družstvo (dále jen „COOP“) navrhlo k odstranění závadného stavu. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

V rámci správního řízení Úřad zjistil několik méně závažných pochybení, ke kterým docházelo od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2020. COOP sjednával s některými dodavateli množstevní slevy, které však nebyly vhodně nastaveny a pro odběratele nepředstavovaly žádnou motivaci k vyššímu odběru zboží. Další přestupky se týkaly nesplnění povinných náležitostí vyžadovaných zákonem o významné tržní síle. COOP a jeho dodavatelé využíval k zúčtování plateb tzv. centrální fakturaci, tato služba však nebyla ve smlouvách dostatečně specifikovaná. Sjednané smluvní podmínky nezachycovaly způsob spolupráce co do rozsahu, předmětu a způsobu plnění. Ve smlouvách nebylo dostatečně určitým způsobem vymezeno, co dané služby zahrnují a jaké plnění bude dodavateli garantováno. Podobnými vadami trpěly i smlouvy o tzv. průzkumu trhu.

Účastník řízení nabídl Úřadu závazky, které Úřad vyhodnotil jako dostatečné k odstranění závadného stavu. COOP se zejména zavázal, že upraví své obchodní podmínky pro prodej potravin pro stávající i nové dodavatele v částech týkajících se centrální fakturace, výpočtu množstevní slevy i dohod o průzkumu trhu.

COOP má povinnost ve stanovené lhůtě Úřad informovat o provedení příslušných změn se všemi dotčenými dodavateli a rovněž o zavedení systémových opatření a mechanismů, které do budoucna zabrání porušování zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití ze strany obchodního řetězce.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

30. května 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0084 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál