Crowdsourcing jako nový způsob pro zvýšení efektivity

Crowdsourcing jako nový způsob pro zvýšení efektivity

Očekávání zákazníků ohledně rychlejšího a flexibilnějšího doručování stále rostou a vytvářejí tlak na tradiční doručovací sítě. Poptávka po doručení nejlépe do pár hodin nutí tradiční maloobchodníky přicházet s kreativními řešeními. Právě proto nabývají crowdsourcingová řešení na oblibě. Přinášejí nižší náklady a s tím spojenou flexibilitu. Díky této flexibilitě je crowdsourcovaná přeprava oblíbenější také u dodávek potravin, protože nabídka a poptávka neustále kolísají a je snazší těmto výzvám díky crowdsourcingu čelit.

Co je crowdsourcing?

Účelem crowdsourcingu je maximalizovat efektivitu dodavatelského řetězce. Obvykle se tato dohoda uzavírá ve spolupráci se společnostmi, které nabízejí doručování jako službu a spravují flotilu crowdsourcovaných pracovníků. Crowdsourced doručování je systém zaměstnávání pracovníků, kteří doručují objednávky vlastními vozidly ze skladů, obchodů nebo fulfillment center k zákazníkům. Tento model začal se sdílením jízd a rozvětvil se na doručování potravin, ale nyní se zavádí napříč různými obory a pomáhá tak řešit otázky rychlosti, nákladů, pohodlí a efektivity.

„Partnerství a využití crowdsourcingu přináší obchodníkům hlavně možnost oslovit nový segment zákazníků, kteří už jsou on-line a obchodník jim může nabídnout různé speciální akce. Ve většině případů ale zůstávají stejné ceny jako v kamenném obchodě. My se poté staráme o výběr zboží a doručování, takže obchodníci už nemusí řešit a zavádět nějaké další nové procesy," vysvětluje Oliver Fecko z online tržiště Everli.

Proč doručovat prostřednictvím crowdsourcingu?

Doručování prostřednictvím crowdsourcingu je výhodné jak pro prodejce, tak pro jejich zákazníky, přičemž hlavní výhodou je, že společnosti mohou doručit online objednávky svým zákazníkům rychleji, někdy i za méně než hodinu.

Díky možnosti řešení doručování na vyžádání nebo podle plánu mohou společnosti vyhovět požadavkům svých zákazníků a uspokojit jejich potřeby téměř okamžitě. Vychází tak vstříc především mladším, digitálně orientovaným spotřebitelům, a zároveň zajistit, že objednávky budou doručeny v době, kdy je někdo doma, což eliminuje další čas a náklady spojené s vícenásobnými pokusy o doručení.

„V Everli používáme logistický model crowdsourcingu. Práce shopperů je flexibilní, mohou přijímat nákupy ve chvíli, kdy oni sami mají čas. Sami si vybírají, kolik hodin během týdne budou pracovat. Samozřejmě naším hlavní cílem je, aby byl v dané lokalitě a v každém časovém intervalu někdo z našich shopperů dostupný a my tak zákazníkům mohli poskytnou doručení v čase, kdy jim to vyhovuje. Denně od 8:00 do 20:00. Shoppeři používají vlastní auta, my jim poskytujeme sadu s chladícími taškami pro zachování teplotního řetězce u mražených, chlazených a čerstvých potravin," říká Oliver Fecko z www.everli.cz.

Úloha technologie

Udržení vysoké úrovně kvality, přehledu a kontroly nad jakoukoli externí společností vyžaduje další specializované technologie. Ty mohou podnikům umožnit, aby zahrnuly doručování prostřednictvím různých společností a sledovaly, řídily, optimalizovaly a škálovaly své doručovací operace a zároveň využívaly možnosti kontrolovat toky řidičů, měřit jejich výkonnost, porozumět spokojenosti zákazníků a shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků. Specializované řídící panely pro reporting by měly poskytovat upozornění v reálném čase, včasné informace a reporting na nejvyšší úrovni potřebný k přijímání zásadních obchodních rozhodnutí.

Správné technologie mohou dokonce usnadnit proces školení neustále se měnícího týmu doručovatelů. Ty jsou důležité nejen k tomu, aby zajistily, že budou plnit své úkoly podle potřeby, ale také aby zlepšily jejich zkušenosti a pomohly je udržet. Tím, že tato technologická vrstva pomáhá crowdsourcovaným řidičům lépe vykonávat jejich práci, pomáhá podnikům poskytovat kvalitní zákaznické zkušenosti, a to i v případě, že doručování probíhá prostřednictvím externích lidí.

„Nabízíme řešení s nulovými fixními investicemi. Obchodníci nemusí investovat do technologií ani logistiky pro přechod do on-line prostředí. Poskytujeme jim komplexní službu. Klademe důraz i na řádné zaškolení. Naši shoppeři jsou proškoleni i v otázkách hygieny a bezpečnosti, aby zajistili bezpečnost sobě i zákazníkům. Součástí jejich školení je i návod, které zboží nakupovat nejdříve, či jak například oddělit hygienické nebo čisticí prostředky od potravin," dodává příklad z praxe shopperů EVERLI Oliver Fecko.

Závěr

Doručování prostřednictvím crowdsourcingu nabízí podnikům jedinečné řešení stále přítomného balancování mezi zajištěním spokojenosti zákazníků, zvládnutím špiček doručování a řízením nákladů. Když podniky zkoumají, zda je to pro ně ta správná možnost doručování, musí se ujistit, že jakýkoli model doručování, který přijmou, jim umožní řídit a koordinovat celou doručovací operaci u každého poskytovatele nebo platformy, aniž by ztratily kontrolu, a také si zachovat kontrolu nad vztahem se zákazníkem.

Zdroj informací

Everli a NejBusiness.cz

Datum

1. března 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2137 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál