ÚOHS vydal doporučení pro zadavatele související s novelizací zákona o archivnictví a spisové službě

ÚOHS vydal doporučení pro zadavatele související s novelizací zákona o archivnictví a spisové službě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví“), jež nabývá účinnosti k 1. únoru 2022, doporučení pro veřejné zadavatele, kteří poptávají či hodlají poptávat elektronické systémy spisové služby. Doporučení Úřadu doplňuje stanovisko Ministerstva vnitra k novele zákona.

Novelizovaný zákon o archivnictví obsahuje v ustanovení § 69e zákaz pro dodavatele nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona a národního standardu a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem. Problematickým aspektem předmětné novelizace je z pohledu hospodářské soutěže stejná účinnost zákazu nabízení a dodávání neatestovaných elektronických systémů spisové služby veřejnoprávním původcům a ostatních pravidel atestace. Ke dni nabytí účinnosti novely tedy nemůže být na trhu ani jeden dodavatel disponující atestovaným elektronickým systémem spisové služby (protože až od tohoto data nabývají účinnosti pravidla, podle kterých má atestace probíhat).

Dle názoru Úřadu je třeba hledat v rámci právní úpravy zadávání veřejných zakázek takové řešení, které zadavatelům umožní pořizovat systémy elektronické spisové služby jednak při respektu k požadavkům vyplývajících z § 69e zákona o archivnictví, jednak také ale v co možná nejširší hospodářské soutěži. Úřad se proto přiklání k řešení, v jehož rámci by zadavatel mohl uskutečnit zadávací řízení, avšak doklad o atestaci by byl předkládán až před podpisem smlouvy, případně až při dodání systému, přičemž zadavatel by měl splnění tohoto požadavku zajištěno rozvazovací smluvní podmínkou.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

1. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2682 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál