Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla

Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla

Jasná pravidla chovu a tedy i možnost důslednějších kontrol, to je záměrem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Mezi tato zvířata patří například jedovatí hadi nebo krokodýli. Nová vyhláška začne platit od 1. ledna příštího roku, některá její ustanovení od roku 2025, aby měli chovatelé dost času připravit se na změny a upravit podmínky ve svých chovech.

Nová vyhláška o ochraně zvířat vyžadujících zvláštní péči chce poskytnout přesná pravidla pro chovatele nebezpečných zvířat, například jedovatých hadů a krokodýlů a také pro veterinární inspektory, kteří tyto chovy kontrolují. Záměrem je zabránit týrání zvířat neodborným zacházením. Základní pravidla poskytuje vyhláška i pro další druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, jako jsou některé druhy šelem, primátů a kopytníků.

Předpis poskytuje vodítka, například pro pozemně žijícího hada měřícího do 30 cm musí být k dispozici prostor o velikosti nejméně 360 cm² a krokodýl velikosti do 1 metru musí mít délku vodní nádrže alespoň 1,5 metru při hloubce do 70 centimetrů. Obecněji vyhláška stanoví, že chovatel musí zajistit prostory, které velikostí odpovídají potřebám zvířat, umožňují přirozený pohyb a poskytují dostatek podnětů. Použité materiály a předměty musí být zdravotně nezávadné a nemohou zvířata zranit. Prostory musí být pro chovatele snadno přístupné, čistitelné, větratelné, odpovídat nárokům na teplotu a vlhkost. Pokud jsou určeny pro jedovaté hady a krokodýly, musí být uzamčeny a zajištěny před vstupem nepovolaných osob.

Vyhláška se týká zvířat v zájmových chovech, nevztahuje se například na zoologické zahrady, záchranné stanice, útulky a cirkusy. Na zvířata vyjmenovaná ve vyhlášce musí mít chovatel povolení, které vydává krajská veterinární správa, jinak mu hrozí pokuta a odebrání zvířete.

V minulosti nebyly konkrétní požadavky týkající se péče, prostor a vybavení pro chov zvířat vyžadujících zvláštní péči právními předpisy upraveny. Bylo možné vycházet pouze z nezávazného doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat. I dříve ale platilo, že chov musel být v souladu se zákonem na ochranu zvířat, za jehož porušení hrozí firmě pokuta až 3 miliony korun a občanovi až 1 milion.

Zvíře vyžadující zvláštní péči znamená druh zvířete v zájmovém chovu, který má vzhledem ke svým biologickým vlastnostem zvláštní nároky na krmení, napájení, umístění, zacházení, případně ošetřování. K takovým zvířatům patří například jedovatí plazi (hadi a ještěři), krokodýli, někteří ptáci (kasuáři, sovy, někteří dravci), primáti a některé druhy šelem.

MZe novou vyhláškou doplnilo změny, které už platí podle novely zákona na ochranu zvířat proti týrání z 1. února 2021. Novela zpřísnila podmínky pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Nově je chovatel například oprávněn zahájit nebo rozšířit chov až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. Rozhodnutí o povolení chovu, jeho změně, nebo odnětí nově krajská veterinární správa zasílá na vědomí obci, na jejímž území se nachází chov zvířete. K žádosti o povolení musí přiložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu v případě chovu lidoopů nebo vybraných druhů šelem.

Kompletní text vyhlášky platné od 1. ledna 2022 najdete v příloze.

Zdroj informací

Ministerstvo zemědělství ČR a NejBusiness.cz

Datum

22. prosince 2021

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

Reklama

Page generated in 1.1689 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál