Investoři mohou podávat nabídky k rekonstrukci unikátního Ostravského mrakodrapu

Investoři mohou podávat nabídky k rekonstrukci unikátního Ostravského mrakodrapu

Poté, co na svém prosincovém zasedání schválili zastupitelé města záměr prodeje výškové budovy na ulici Ostrčilova a příslušné smlouvy, rozhodla rada města 14. prosince 2021 o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ostravský mrakodrap.“ Zájemci naleznou informace na profilu zadavatele, úřední desce i webu pozemky.ostrava.cz, své nabídky budou moci podávat až do konce března 2022. Rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření příslušných smluv se předpokládá v průběhu měsíce května, nejpozději června 2022. Projekční a realizační fáze jsou upraveny tak, že do 20 měsíců investor požádá o vydání povolení stavebního záměru a do 30 měsíců od zahájení stavby dokončí rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu.

Krátce lze připomenout záměr města nalézt soukromého investora, který budovu „Ostravského mrakodrapu“ na ulici Ostrčilova, včetně pozemku a dalšího pozemku v jeho blízkosti, koupí a provede kompletní rekonstrukci objektu i výstavbu nového parkovacího domu dle návrhu renomovaného architektonického studia AI DESIGN Evy Jiřičné a Petra Vágnera. Současně město koupí 15 bytů (z toho tří bezbariérových) v budově pro nájemní bydlení a podíl na parkovacím domě v rozsahu 90 parkovacích míst, které budou sloužit nájemcům bytů a veřejnosti.

Investor bude tím, kdo rekonstrukci budovy a stavbu parkovacího domu projektově připraví dle svých představ a požadavků a následně podle zpracované dokumentace zrealizuje. Podkladem pro projektování investorovi však jsou dokumenty, zpracované Studiem AI DESIGN, které jsou závazné v částech hlavních architektonických prvků návrhu budovy a parkovacího domu, které dílo charakterizují a zachovávají autorství osob Evy Jiřičné a Petra Vágnera.

Mezi základní požadavky, které bude investor povinen respektovat u věžového domu patří minimální výška budovy 23 pater, minimální počet bytů 70 a maximální 85, rozličná škála bytů v rozsahu 1+kk až 4+kk, oddělená bytová a komerční část v přízemí, nejvyšší patro pro komerční prostor se zachováním veřejně přístupné terasy s výhledem a další. Ostatní dokumenty jsou pouze podpůrné, rozvíjejí možná řešení realizace výstavby, kterých se investor může, ale nemusí v projektování držet.

Krom rekonstrukce výškové budovy do podoby komfortního bytového domu a výstavby nového parkovacího domu, bude investor povinen zajistit i související technickou, dopravní a zelenou infrastrukturu.

Zájemci musí ve svých nabídkách definovat kupní cenu za nemovitosti, budoucí kupní cenu za byty a podíl na parkovacím domě. Vítězným dodavatelem této veřejné zakázky se pak stane zájemce, který nabídne nejlepší poměr mezi těmito cenami. Nabídnutá cena za pozemky o celkové rozloze 2 285 m² včetně staveb, všech součástí a příslušenství musí činit alespoň 42 553 700 korun bez DPH, je stanovena znaleckým posudkem. Cena však bude v roce 2022 aktualizována novým znaleckým posudkem, který stanoví cenu za předmět převodu v místě a čase obvyklou.

Spolu s dokumentacemi budou investorovi převedeny rovněž veškeré další související podklady opatřené městem pro získání maxima relevantních informací vztahujících se k proveditelnosti projektu Ostravský mrakodrap.

S ohledem na zvolený způsob nalezení soukromého investora má město zájem, aby tento byl vzhledem ke složitosti a rozsahu požadovaného plnění také dostatečně kvalifikován. Zadávacími podmínkami jsou proto stanovena kritéria kvalifikace a jejich minimální úroveň pro jejich splnění. Mimo ostatní zákonné požadavky tak město požaduje, aby dodavatel (investor), který bude mít zájem se na předmětném projektu podílet, prokázal, že sám či se svými partnery již realizoval stavební projekty obdobného charakteru a také již působil na obdobných projektech v pozici investora, tedy že má zkušenosti v oblasti poskytování obvyklých činností souvisejících s nákupem nemovitostí, dohledem na celý investiční proces, až po její prodej či pronájem.

Zdroj informací

Statutární město Ostrava a NejBusiness.cz

Datum

21. prosince 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1576 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál