Stavební spořitelny lámou rekordy a chtějí digitalizovat

Stavební spořitelny lámou rekordy a chtějí digitalizovat

Jak hodnotí dosavadní průběh letošního roku ředitelé stavebních spořitelen a jaká mají očekávání na zbytek roku? Jaké priority v oblasti digitalizace svých produktů vidí? Na to se jich ptala ve své anketě Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS).

„Letošní rok byl výrazně ovlivněn dopadem plošných ‚lockdownových‘ opatření vlády na ekonomiku a s tím spojeným výrazným poklesem úrokových sazeb ČNB, které měly následně dopad jak na stavební spoření, tak i na úvěry na bydlení,“ charakterizuje letošní rok Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny, a upřesňuje: „Zatímco u spoření došlo k mírnému poklesu počtu nově uzavřených smluv, na straně úvěrů nízké úrokové sazby podpořily silnou úvěrovou expanzi.“

Enormní zájem o úvěry od stavebních spořitelen potvrzuje Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny: „Úvěry ze stavebního spoření – stejně jako hypotéky – zažívají další rekordní rok v řadě. Úvěry, které stavební spořitelny sjednaly za první pololetí, jsou přibližně stejně vysoko jako za celý loňský rok. I navzdory dopadům pandemie přetrvává mezi Čechy chuť pořídit si vlastní domov. Tu podporují i příznivě nízké úvěrové sazby. Zároveň ale roste zájem Čechů o nákup bytů pro investici.“

Nezastupitelné místo stavebních spořitelen při financování bydlení Čechů vidí i Michael Pupala, generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny: „Stavební spořitelny v Česku i nadále významně přispívají k trhu financování bydlení. Pokud se podíváme na absolutní čísla, mají letos stavební spořitelny našlápnuto k rekordu. Jen od začátku letošního roku do července poskytly úvěry téměř za 65 miliard korun, což je meziroční nárůst o 75 %. Jejich podíl na celém trhu financování bydlení se drží kolem 20 %, což je velmi slušné číslo.“ Zároveň však upozorňuje: „Bilanční sumy bank a stavebních spořitelen nerostou bohužel tak rychlým tempem, jakou rychlostí se posouvá dopředu trh financování bydlení. Je to mimo jiné ukázka toho, že jedním z významných faktorů růstu trhu je refinancování. Druhým faktorem je pak růst průměrné výše úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami.“

Samotné stavební spoření se podle Petra Tomana, místopředsedy představenstva MONETA Stavební Spořitelny, nadále těší oblibě a v době rostoucí inflace stále nabízí zhodnocení, které dokáže udržet hodnotu peněz. A Petr Toman upozorňuje na nový trend: „Pro klienty je určitě dobrý postupný přechod ke konceptu stavebního spoření bez poplatku za jeho založení. Tam vnímám z pohledu klienta posun, který opět zvýší už tak vysokou atraktivitu produktu.“

Pavel Čejka, předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny, uvádí: „Celkový počet nově uzavřených smluv letos mírně klesá, zatímco cílové částky, které si klienti u spořitelen ukládají, nadále rostou. Co do počtu klientů je trh stavebního spoření zřejmě dlouhodobě nasycený, nicméně pro většinu české populace jde stále o nejpopulárnější a nejbezpečnější formu dlouhodobého ukládání peněz se státní podporou.“

Výhled na druhé pololetí

I když druhá polovina roku může přinést jisté zbrzdění růstu zájmu o úvěry, bude celý letošní rok pro stavební spořitelny rekordní, jak předpovídá Pavel Čejka z Raiffeisen stavební spořitelny: „Čekám, že současný trend v oblasti stavebního spoření bude pokračovat, zatímco v oblasti hypotečního financování dojde k postupnému mírnému poklesu oproti druhému čtvrtletí. I tak bude ale tento rok v oblasti úvěrů rekordní.“

„Trh se bude vyvíjet v závislosti na celkovém oživení české ekonomiky v postpandemické době. Očekáváme, že ve druhé polovině roku dojde k ještě výraznějšímu oživení domácí poptávky a k sílícím inflačním tlakům, které podpoří rychlejší růst úrokových sazeb, a to jak krátkodobých, tak i střednědobých,“ předpovídá Libor Vošický ze Stavební spořitelny České spořitelny a pokračuje: „Na straně jedné budou mít vyšší úrokové sazby vliv na nárůst zájmu o stavební spoření, ale na straně druhé oslabí vyšší cena peněz poptávku po úvěrech. Podobný scénář očekáváme i v průběhu příštího roku.“

Podle Petra Tomana z MONETA Stavební Spořitelny si stavební spoření udrží svoje významné postavení v nabídce spořicích produktů. „Zajímavé bude sledovat, jak stavební spořitelny přistoupí k nabídce produktu bez poplatku za uzavření – jestli se to stane opravdovým standardem, či nikoliv,“ uvedl Petr Toman a upozorňuje: „Ještě zajímavější je část úvěrová. Rekordní měsíce první poloviny roku z pohledu objemů nových obchodů a neutuchající poptávka klientů naznačují, že půjde o velmi silný rok plný rekordů. Zajímavé bude sledovat, jak se na poptávce projeví rostoucí sazby ČNB, nicméně věřím, že zájem klientů o nové bydlení či rekonstrukci bude stále silný a stavební spořitelny budou pevným pilířem ve financování bytových potřeb klientů.“

Na nepříznivou situaci na realitním trhu pro kupující upozorňuje Jiří Feix z ČSOB Stavební spořitelny: „Vývoj je nyní složité předpovídat. Pořízení vlastního bydlení Čechům čím dál více komplikují dlouhodobě rostoucí ceny nemovitostí a nyní už i rostoucí úrokové sazby. Nedivil bych se tedy, pokud by postupně došlo k mírnému ochlazení trhu. Na druhou stranu ale platí, že v Česku má vlastnické bydlení dlouhodobou tradici. Vysoká poptávka i díky tomu nadále přetrvává a ceny nemovitostí to žene ještě výše. Češi si však velmi dobře uvědomují, že k získání vlastní nemovitosti jsou nutné i jejich vlastní úspory a jejich množství se s rostoucími cenami stále zvyšuje. Stavební spoření je v tomto ohledu významným pomocníkem, zájem o stavební spoření je stabilní a nečekáme, že by se snížil.“
Dalším faktorem, který může výsledky v dalším období ovlivnit, jsou podle Jiřího Feixe počty refinancovaných úvěrů: „Stejně jako u hypoték tvořilo významnou část nových obchodů v první polovině roku právě refinancování. Se zvyšujícími se úrokovými sazbami však očekáváme, že zájem klientů bude postupně opadávat.“

Na příležitost k růstu stavebních spořitelen zejména v oblasti nezjištěných úvěrů upozorňuje Michael Pupala z Modré pyramidy stavební spořitelny: „Domnívám se, že vývoj trhu v zajištěných úvěrech bude z velké části kopírovat trh financování bydlení. V oblasti nezajištěných úvěrů budou stavební spořitelny do budoucna nabízet i nadále zajímavý komplement ke spotřebitelským úvěrům. Vnímám, že v této oblasti mají nemalý růstový potenciál.“

Digitalizace má prioritu

Všichni generální ředitelé se shodují na tom, že v sektoru stavebních spořitelen vnímají jako určující trend pro další období digitalizaci. „Pandemie po celém světě obecně akcelerovala digitalizaci, a neměli bychom tak zapomínat i na spoření jako produkt, který by si zasloužil zjednodušit, modernizovat a transformovat i s ohledem na chování generace Z, tedy lidí narozených po roce 1997. Právě tito mladí, kteří díky on-line prostředí a globalizaci nebyli ochotni se místně vázat, zažili omezením volného pohybu šok a zároveň značnou finanční nestabilitu. Měli bychom se proto pokusit produkt stavebního spoření transformovat pro potřeby 21. století,“ řekl Michael Pupala z Modré pyramidy stavební spořitelny. „Nadále proto pracujeme na zkvalitnění produktů, zejména v oblasti digitalizace. Díky naší mobilní aplikaci MP home mají klienti například možnost čerpat úvěr na bydlení přes mobilní telefon a zároveň mají veškerou dokumentaci na jednom místě. Na podzim chystáme sjednání Rychloúvěru online nebo digitální formu podpisu, abychom našim klientům zjednodušili způsob uzavírání všech produktů.“

Důležitost digitalizace potvrzuje i Petr Toman z MONETA Stavební Spořitelny. „Chystáme úpravy našich produktů tak, abychom dokázali reagovat na rostoucí ceny nemovitostí a nutnost vyšších financovaných částek nebo na pokračující digitalizaci, kde mají produkty stavebních spořitelen proti bankovním produktům ještě manko, které je třeba dohnat.“

Podle Pavla Čejky z Raiffeisen stavební spořitelny je i pro ně digitalizace produktů klíčová a čerpat chtějí ze zkušeností mateřské skupiny: „Probíhá program úzkého propojení naší stavební spořitelny s mateřskou Raiffeisenbank. Ten má za cíl další rozšíření produktové nabídky i použití nových prodejních kanálů v rámci skupiny tak, aby si klienti mohli vždy vybrat to, co jim nejvíce vyhovuje.“

Jako určující trend vidí digitalizaci i Libor Vošický ze Stavební spořitelny České spořitelny: „Stejně jako v minulých letech budou naše hlavní aktivity zaměřeny na digitalizaci produktů a služeb. Již dnes si naši klienti mohou sjednat stavebko i úvěr od Buřinky zcela online, a to jak v počítačové, tak i mobilní verzi internetového bankovnictví George.“

Digitalizace je cestou pro jednodušší získání produktů stavebních spořitelen i podle Jiřího Feixe z ČSOB Stavební spořitelny: „Chceme vyjít klientům co nejvíce vstříc a cestu za vlastním bydlením maximálně zjednodušit. Od konce června proto nabízíme nové Stavebko bez limitů, v rámci kterého jako první stavební spořitelna nabízíme současně dva klíčové benefity. Stavební spoření si sjednáte bez vstupního poplatku a zároveň také bez omezení cílové částky, a to až do výše pěti milionů korun.“

Asociace českých stavebních spořitelen

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice. Vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (ČSOB Stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a MONETA Stavební Spořitelna, a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.

Zdroj informací

Asociace českých stavebních spořitelen a NejBusiness.cz

Datum

14. září 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

11. března 2024

Dell inovuje modely notebooků Latitude pro práci s umělou inteligencí

Společnost Dell uvádí na trh zcela novou řadu Latitude s podporou umělé inteligence. Notebooky vybavené...

8. března 2024

Kancelářská budova AFI City 1 dosáhla s příchodem nových nájemců plné obsazenosti

Mozaika nájemců ve vysočanském věžáku AFI City 1 je již kompletně dokončená. Mezi nové přírůstky mimo jiné...

Reklama

Page generated in 1.2958 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál