Světový fond na ochranu přírody a WRI se spojily s bankou HSBC na řešení klimatické krize

Světový fond na ochranu přírody a WRI se spojily s bankou HSBC na řešení klimatické krize

Světový fond na ochranu přírody (WWF) a nezisková organizace World Resources Institute (WRI) uzavřely partnerství s bankou HSBC, jehož cílem je odstranit překážky bránící financování firem a projektů zabývajících se změnou klimatu. Spolupráce se zaměří na podporu tří oblastí – startupů vyvíjejících technologie ke snížení emisí oxidu uhličitého, projektů na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a iniciativ k přechodu na udržitelné zdroje energie.

Společně s neziskovými organizacemi banka podpoří udržitelné projekty, které by jinak čelily problémům s financováním kvůli regulacím, nízké poptávce nebo nedostatku pokročilých měřicích zařízení. Soustředěním se na terénní projekty chtějí organizace urychlit zavedení systémových řešení zaměřených na změnu klimatu.

„Čelíme klimatické krizi, které se musí finanční sektor postavit čelem a podpořit přechod k ekonomice s nulovou uhlíkovou stopou. Velké firmy, jako je HSBC, hrají klíčovou roli ve svém odvětví a mohou přispět k obnově naší planety a vybudování ekologičtější a spravedlivější ekonomiky. V rámci našeho partnerství chceme urychlit pokrok směrem k obnovitelným technologiím a pomoci přírodě,“ říká výkonná ředitelka WWF ve Velké Británii Tanya Steele.

Na podporu vybraných projektů vyčlení HSBC během následujících pěti let dvě miliardy korun (100 milionů dolarů). Partnerství je součástí klimatické strategie banky, která ji poprvé oznámila v říjnu 2020. Zavázala se k financování snížení emisí klientů ve svém portfoliu v souladu s cílem Pařížské dohody dosáhnout nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Své klienty při tomto přechodu plánuje banka podpořit do roku 2030 částkou od 15 do 20 bilionů korun (0,75–1 bilion dolarů) ve financování a investicích.

„Finanční instituce mají vliv a zdroje k tomu, aby prosazovaly řešení v oblasti klimatu, která by nasměrovala svět na udržitelnější cestu. Banka HSBC se svým postavením a celosvětovou působností může jít příkladem tak, že se v rámci svého portfolia zaměří více na investice s ohledem na přírodu. Velice nás těší, že se můžeme připojit k WWF a HSBC a společně dojít dál, než kdybychom se vydali na cestu každý sám,“ říká generální ředitel WRI Manish Bapna.

Všechny tři organizace vnímají klimatickou změnu jako naléhavý problém, a proto chtějí pomoci již nyní, aby se podařilo dosáhnout cílů Pařížské dohody co nejdříve. Jejich spolupráce se zaměří na tři oblasti.

První z nich je podpora firemních inovací, jejichž cílem je snižování emisí uhlíku. Obzvláště začínající firmy se potýkají s problémy s financováním a hledáním správných partnerů a mentorů. Prostřednictvím platformy WWF Impactio se budou moci nadějné začínající firmy spojit s předními univerzitami, výzkumnými ústavy, inkubátory a akcelerátory. Pilotní část, do které se zapojilo 18 začínajících podniků z pěti trhů, byla právě dokončena a v roce 2021 se již chystá další.

Neziskové organizace společně s bankou také založily NBS Accelerator, kde poskytnou své odborné znalosti v oblasti technologií a financí firmám z celého světa a pomohou jim rozšířit jejich řešení s ohledem na přírodu. V rámci akcelerátoru nyní podporují více než 20 projektů na ochranu a obnovu mokřadů, mangrovových porostů a lesů a rozšíření udržitelného zemědělství. Tyto projekty ve spolupráci s místními partnery umožní přirozené zachycování oxidu uhličitého a zároveň zvýší sociální a environmentální odolnost na trzích nejvíce ohrožených změnou klimatu.

Poslední oblastí je přechod k většímu využívání udržitelné energie. Mezi hlavní cíle patří podpora programů k efektivnější spotřebě energie a využívání udržitelných zdrojů v Bangladéši, Číně, Indii, Indonésii a Vietnamu, které dohromady spotřebují více než 35 % vyrobené energie na světě.

„Podniky a vlády po celém světě se zavazují ke snížení své ekologické stopy a Česká republika není výjimkou. Zdejší firmy aktivně hledají možnosti udržitelného financování a zapojení se do udržitelných projektů. Mezi ně patří i naši klienti a jsme rádi, že s naší celosvětovou sítí a odbornými znalostmi dokážeme naplnit jejich potřeby,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Česká republika, a dodává: „U inovativních udržitelných projektů je důležité najít cestu, jak je udělat komerčně životaschopnými. Zpřístupnění co nejširšího spektra finančních zdrojů bude dalším důležitým faktorem přechodu k bezuhlíkové ekonomice. Partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody a neziskovou organizací World Resources Institute je krásným příkladem, jak může finanční sektor přispět k urychlení změn směrem k udržitelnější budoucnosti.“

Projekty zrealizované v rámci partnerství WWF, WRI a HSBC

  • Přechod k udržitelné energii: Pilotní projekty v pevninské Číně pomohou firmám s přístupem k obnovitelným zdrojům energie a zeleným technologiím. WWF, WRI a HSBC se zavázaly ke spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami na vytvoření tržních mechanismů, politik a odborných znalostí, které usnadní dekarbonizaci.

  • Podnikové inovace ve Velké Británii: Ve spolupráci s Birminghamskou univerzitou a Imperial College London obě neziskové organizace ve spolupráci s bankou HSBC do prosince 2024 podpoří 150 společností, včetně začínajících podniků, které vyvíjejí služby nebo technologie s potenciálem ovlivnit změnu klimatu. Cílem je poskytnout odborné znalosti v oblasti výzkumu, intenzivní koučink, který pomůže přepracovat obchodní a technologické modely, grantové financování a vzdělávací workshopy za účelem získání soukromých investorů, kteří podpoří podniky v jejich expanzi.

  • Řešení s ohledem na přírodu ve Spojených státech: Projekt Midwest Row Crop Collaborative podporuje zemědělce ve zlepšování životního prostředí v povodí horního toku Mississippi prostřednictvím zavádění revitalizačních zemědělských postupů. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu půdy a zvýšit odolnost potravinového systému USA.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, mateřská společnost skupiny HSBC, má sídlo v Londýně. HSBC poskytuje své služby zákazníkům po celém světě s pobočkami v 64 zemích a teritoriích v těchto oblastech: Evropa, Asie, Severní Amerika, Latinská Amerika, Blízký východ a severní Afrika. S aktivy ve výši 2,959 miliardy USD k 31. březnu 2021 je HSBC jednou z největších světových organizací poskytujících bankovní a finanční služby.

World Resources Institute (WRI)

WRI je globální výzkumná organizace, která působí ve více než 60 zemích, s mezinárodním zastoupením v Brazílii, Číně, Indii, Indonésii, Mexiku a Spojených státech, regionálním zastoupením v Etiopii (pro Afriku) a Nizozemsku (pro Evropu) a programovým zastoupením v Demokratické republice Kongo, Turecku a Spojeném království. Více než 1 400 odborníků a zaměstnanců mění velké myšlenky v činy v oblastech životního prostředí, ekonomiky a lidského zdraví.

WWF

WWF (Světový fond na ochranu přírody) je jednou z největších nezávislých organizací na ochranu přírody na světě, která působí v téměř 100 zemích. Přes pět milionů podporovatelů organizaci pomáhá obnovovat přírodu a řešit hlavní příčiny jejího úbytku, zejména potravinový systém a klimatickou změnu. Organizace bojuje za svět s prosperujícími biotopy a druhy zvířat a za změnu v našich srdcích a našem myšlení, aby se nadměrné využívání zdrojů naší planety stalo nepřijatelným.

Zdroj informací

HSBC Global a NejBusiness.cz

Datum

15. června 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1117 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál