MMR: Tvrzení Asociace krajů ČR jsou zavádějící

MMR: Tvrzení Asociace krajů ČR jsou zavádějící

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP se ohrazuje proti zavádějícím tvrzením Asociace krajů ČR a hejtmana Schreka ohledně výzvy č. 101 IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Zástupce AKČR byl v rámci pracovního týmu IROP pro sociální infrastrukturu při přípravě výzvy a v řádném připomínkovém řízení k pravidlům této výzvy Asociace krajů ČR nevznesla žádné připomínky. Znovu se tak opakuje situace, jako tomu bylo u výzev REACT-EU v oblasti zdravotnictví, kdy si některé kraje stěžují na podmínky výzev, u jejichž tvorby byl jejich zástupce v souladu s principem partnerství přítomen.

Doložení pověření ke službám obecného hospodářského zájmu před vydáním rozhodnutí o dotaci je v oblasti sociálních služeb standardní podmínka, která vyplývá z doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a aplikuje ho např. ve výzvách na podporu sociálních služeb i Operační program Zaměstnanost. Bez této podmínky by se Řídicí orgán vystavoval riziku možných postihů ze strany UOHS, Evropské komise nebo dalších auditních a kontrolních orgánů. Pověření pak musí v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU trvat po celou dobu životnosti investice, na kterou je finanční podpora poskytována.

Co se týče podmínky 18 klientů, není pravda, že se týká „objektů pro seniory”. Podmínka max. kapacity 18 klientů je pouze u dvou sociálních služeb z celkem třiceti sociálních služeb, které lze z výzvy č. 101 podpořit, a to u domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře. Tato podmínka vyplývá z tzv. Materiálně – technického standardu Ministerstva práce a sociálních věcí, který není dílem Ministerstva pro místní rozvoj, ale je pro něj závazný, a to především na základě požadavků Evropské komise na důstojné podmínky pro klienty těchto sociálních služeb. Je rovněž otázkou, proč hejtman Schrek zmiňuje domovy pro seniory, které ve výzvě č. 101 nejsou podporovanou sociální službou.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

13. června 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.8948 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál