Epson a National Geographic vyzývají firmy k boji s klimatickou změnou omezením produkce tepla

Epson a National Geographic vyzývají firmy k boji s klimatickou změnou omezením produkce tepla

Kampaň přichází v době, kdy vědci předpovídají úplné roztání zemského permafrostu do roku 2100. To by vedlo k drastické změně ekologických poměrů, zvednutí hladiny světových moří a oceánů a uvolnění 950 miliard tun metanu do atmosféry. Epson a National Geographic chtějí rozšířit povědomí o tom, jak mohou firmy snížit svůj příspěvek ke globálnímu oteplování.

Tváří kampaně Zastavte oteplování je cestovatelka časopisu National Geographic, doktorka Katey Walterová Anthonyová. Ta dohlíží na arktické observatoře na Aljašce a v Rusku, které monitorují dlouhodobý dopad klimatické změny. Její průkopnický výzkum zaměřený na ochranu permafrostu je prezentován v řadě videí, informačních obrázků a online materiálů připravených ve spolupráci společnosti Epson a časopisu National Geographic.

Dr. Anthonyová k tomu říká: „Arktida doslova taje před našimi zraky. Odhadujeme, že až 10 % předpokládaného globálního oteplení v tomto století by mohlo být způsobeno táním permafrostu. To ovlivní celou Zemi. Na našich rozhodnutích opravdu záleží v práci i v životě. A pokud se budou firmy a lidé inteligentně rozhodovat o tom, jakou technologii budeme používat, bude to mít příznivý vliv i na životní prostředí.“

Úspora energie má v boji s globálním oteplováním zásadní význam. Firmy však každodenně využívají řadu technologií, které mají značnou spotřebu energie. Průkopnická řada tiskáren Epson s technologií Heat-Free se tomuto trendu vymyká. Tyto tiskárny spotřebovávají méně energie, mají méně náhradních dílů a nižší dopad na životní prostředí.

Yasunori Ogava, prezident společnosti Epson pro globální trhy, k tomu říká: „Vše ve společnosti Epson se točí kolem udržitelnosti. Naším cílem není jen snížit náš vlastní dopad na životní prostředí. Chceme také pomoct naším zákazníkům, aby učinili totéž. Doufáme, že skrze naše technologie se nám podaří společně s našimi zákazníky a obchodními partnery něco změnit a překonat globální problémy týkající se životního prostředí.“

Kampaň představuje pět klíčových kroků, kterými mohou firmy přispět k ochraně permafrostu:

1. Tisk bez zahřívání: Kancelářská zařízení, jako jsou různé elektrické spotřebiče a tiskárny, mohou vyzařovat značné množství tepla. Když se přiblíží konec životnosti těchto zařízení, měli by firmy zvážit nákup dostupných alternativ, které neprodukují teplo. Každé jednotlivé zařízení může sehrát roli při snižování globálního oteplování a může firmám pomoct dosáhnout cílů v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádného firemního řízení (ESG).

2. Zapojení do oběhové ekonomiky: Velké množství tepla může vznikat při výrobě kancelářského nábytku, balicích materiálů nebo elektroniky a také při jejich skládkování. Pokud je to možné, měly by se firmy zamýšlet nad tím, jak při nákupu nových výrobků a vyřazování starých zohlednit principy oběhové ekonomiky.

3. Efektivní využívání vody a obnovitelných zdrojů: Při zásobování svých pracovišť energií by měly firmy přemýšlet nad tím, kolik energie mohou získat z čistých obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny. Fosilní paliva totiž hrají v oteplování zemské atmosféry významnou roli. Stejné je to s ohřevem a využíváním vody. Firmy by se měly snažit co nejvíce šetřit vodou a případně zavádět technologie měření spotřeby a kvality vody.

4. Zajištění souladu s principy udržitelnosti v dodavatelském řetězci: Udržitelnost se stala důležitou otázkou pro všechny organizace. Ty, které ji berou vážně, se nestydí přiznat, co dělají pro záchranu planety. Pokud firma považuje udržitelnost za důležitou, měla by důsledně prověřovat své dodavatele a partnery. Především oni totiž mohou přispět k rozšíření principů udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci.

5. Orientace na budoucnost: V závodě s časem o záchranu planety musí firmy učinit více. Nestačí jen zbavit se papírových dokumentů a instalovat koše na recyklovaný odpad. Firmy musí mít jasný plán, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, a tento plán musí obsáhnout vše od využívání obnovitelných zdrojů energie po ochranu vody. Stanovení odvážných cílů v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádného podnikového řízení (ESG) a vypracování jasného plánu zavádění odpovídajících opatření má zásadní význam v boji s klimatickou změnou. Firmy musí být transparentní, protože zákazníci se stále více zajímají o to, zda firmy o ochraně životního prostředí jen mluví, nebo ji skutečně praktikují.

Epson

Společnost Epson je globálním technologickým lídrem, který propojuje lidi, věci a informace pomocí nebývale efektivních, kompaktních a precizních technologií. Společnost se soustředí na to, aby přinášela inovace a překonala očekávání zákazníků v oblasti inkoustového tisku, vizuální komunikace, přenosné elektroniky a robotiky. Epson je hrdý na to, že pomáhá spoluvytvářet udržitelnou společnost, a rovněž na své dlouhodobé snahy o naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Globální korporace Epson Group vedená společností Seiko Epson Corporation se sídlem v Japonsku dosahuje ročních prodejů v hodnotě přesahující 1 miliardu JPY.

Zdroj informací

Epson a NejBusiness.cz

Datum

28. května 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.8181 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál