Předvolební debata Volby 2021: Digitalizace státu a snížení regulatorní zátěže podnikatelů

Předvolební debata Volby 2021: Digitalizace státu a snížení regulatorní zátěže podnikatelů

V užívání a poskytování veřejných digitálních služeb ČR patří mezi nejméně rozvinuté členské státy EU. ČR je v oblasti digitálních služeb výrazně pod unijním průměrem a pod průměrem EU je tuzemsko i v oblasti otevřených dat, úplnosti on-line postupů, předvyplněných formulářů a digitálních služeb pro podniky. Cesta ke službám poskytovaným státem je navíc pro občany spletitá. A i když úřadům zasílají data v elektronické podobě, úředníci si je často neumějí mezi sebou dál předávat. Kdy se dočkáme vstřícnějšího kontaktu státních institucí s občany a efektivnější elektronizace veřejné správy? Politické strany a uskupení představí své strategické plány a volební programy nejen v této oblasti, experti na danou problematiku přednesou svá stanoviska a rovněž zazní názory Hospodářské komory ČR, opírající se o zkušenosti z podnikatelské praxe.

Termín: úterý 18. května od 10:00 hod.

Témata:

Digitální služby veřejné správy a komerčního sektoru

 • Bude stát skutečně online? Kdy budou digitální služby dostupné pro občany a podnikatele a dojde na systematickou spolupráci veřejného a soukromého sektoru? Co je pro to potřeba udělat?

 • Konec doby papírové, nebo jen další roky digitálních slibů? Elektronizace povinností podnikatelů? Co udělá stát na podporu digitálních služeb v soukromém sektoru?

Digitální infrastruktura – digitální sítě, cloudové služby, datová centra

 • Kdy konečně začneme využívat cloudové služby ve veřejné správě? Co brání jejich fungování? Jde najít balanc mezi efektivitou a bezpečností?

 • Výstavba sítí elektronických komunikací (5G sítě, optické sítě). Konkurence a veřejná podpora, odstraňování legislativních i nelegislativních bariér.

Účast na debatě potvrdili:

 • Vladimír Dzurilla (ANO)
 • Jiří Valenta (KSČM)
 • Ondřej Profant (Piráti a STAN)
 • Martin Kupka (SPOLU)
 • Jan Hrnčíř (SPD)

Experti:

 • Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a viceprezident Hospodářské komory
 • Tereza Rychtaříková, předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory
 • Václav Koudele, vedoucí pracovní skupiny pro eGovernment Cloud, ICT Unie
 • Pavel Kolář, odborný garant Komise pro digitalizaci a Komise pro bankovní finanční bezpečnost, Česká bankovní asociace

Akce se zúčastní mj. také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Moderuje Michaela Hergetová.

V pořadí již čtvrtý předvolební kulatý stůl bude možné sledovat na KomoraPlus.cz nebo na webu iHNed.cz

O předvolebních debatách:

Hospodářská komora ČR v souvislosti s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s mediálním partnerem Hospodářskými novinami organizuje sérii 8 předvolebních debat, zaměřených především na témata ovlivňující podmínky pro podnikání v naší zemi. Diskusí se účastní zástupci politických stran, hnutí a koalic, ucházejících se o voličské hlasy, jejichž volební preference z veřejně dostupných průzkumů za poslední měsíce se pohybují nad 5% hranicí. Konkrétně jde o vybrané experty z koalice Piráti a STAN, SPOLU, ANO, SPD, KSČM a ČSSD. Zároveň zaznívají názory Hospodářské komory ČR, opírající se o zkušenosti z podnikatelské praxe.

Termíny a témata debat:

28. 4. od 10:00 hodin, Zdravotnictví a sociální péče (již proběhlo, záznam zde)

 • Jak zajistit udržitelný rozpočet na české zdravotnictví?

 • Stáří ve zdraví, či stáří v nemoci? Potřeba reformy financování dlouhodobé péče i důchodové politiky

 • Lekce COVID-19: jaké systémové změny ve zdravotnictví a sociální péči je zapotřebí udělat?

5. 5. od 10:00 hodin, Vzdělávání (již proběhlo, záznam zde)

 • Vystačíme si se školním vzděláním na celý život? Jak motivovat Čechy k celoživotnímu učení?

 • Modernizace odborného vzdělávání v souladu s potřebami Průmyslu 4.0 a spojení s firemní praxí.

 • Odborné vzdělávání jako první profesní volba, co pro to uděláme?

11. 5. od 10:00 hodin, Stavebnictví a doprava (již proběhlo)

 • Jak pomůže nová podoba stavebního zákona k rychlejší realizaci staveb?

 • Dočkáme se kompletní dálniční sítě a dokážeme rychle reagovat na potřebu rozvoje dopravní infrastruktury?

 • Přijmeme výzvy výstavby vysokorychlostních tratí?

18. 5. od 10:00 hodin, Digitalizace státu, snížení regulatorní zátěže pro podnikatele

 • Bude stát skutečně online? Aneb kdy přijde na nutnou digitální reformu státu?

 • Konec doby papírové, nebo jen další roky digitálních slibů? Elektronizace byznysu.

 • Urychlení výstavby sítí elektronických komunikací (5G sítě, optické sítě)

2. 6. od 10:00 hodin, Cestovní ruch pod zátěží pandemie

 • Jak oživit pohostinství, hotely, služby v oblasti cestovního ruch

23. 6. od 10:00 hodin, Trh práce

 • Flexibilní pracovní trh. Je ČR připravena na budoucnost? Liberalizace pracovního práva

 • Firmám chybí lidé: nábor cizinců jako rychlé řešení nebo investice do kvalitního vzdělávání a rozvoje kvalifikací?

7. 9. od 10:00 hodin, Energetika

 • Jak zajistit při implementaci Green Deal stabilní a bezpečnou energetiku za rozumné ceny?

 • Jaderná energetika: ideální budoucnost i pro zelené časy?

 • Obnovitelné zdroje energie ano, ale…Budou samy o sobě stačit?

 • Konec doby uhelné. Čím tyto zdroje nahradíme? Jak bude vypadat české teplárenství v době zelené?

22. 9. od 10:00 hodin, Restart ekonomiky

 • Jaké je poučení z fungování státu a politiků v době covidové pandemie?

 • Život s covidem: změny pohledu na ekonomiku

 • Kam nasměrovat export po krizi? Šance pro odbyt na nových trzích

 • Je schopna Česká republika ustát finanční důsledky covidové pandemie? Jak stabilizovat veřejné finance?

 • Jak budeme řešit důsledky zadluženosti státu po covidové pandemii? Zvýší se daně?

Zdroj informací

Hospodářská komora a NejBusiness.cz

Datum

14. května 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.7914 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál