Ministerstvo pro místní rozvoj pokročilo v přípravě nového programového období

Ministerstvo pro místní rozvoj pokročilo v přípravě nového programového období

Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj vedl ve čtvrtek a pátek 6. a 7. května online jednání se zástupci Evropské komise. Jeho cílem bylo projednat klíčové body pro dokončení příprav programové období 2021–2027. Schůzka byla primárně zaměřena na kroky směřující k finalizaci Dohody o partnerství coby klíčového dokumentu nového programového období. Během něj bude mít Česko k dispozici více než 21 miliard EUR, které bude moci využít na devět operačních programů.

„Programové období 2021-2027 vnímáme jako velkou výzvu i příležitost pro Českou republiku, a to i s ohledem na měnící se priority Evropské unie do budoucna – konkrétně větší důraz na klimatické změny a digitalizaci. Nejen na podporu takto zaměřených projektů budeme mít k dispozici 21 miliard euro pro kohezní politiku a dalších 17 miliard v rámci dalších nástrojů,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů na MMR. Dodala, že Dohoda o partnerství je nyní ve fázi vypořádávání mezirezortních připomínek. České vládě by měla být ke schválení předložena do konce srpna 2021. V následujících týdnech se uskuteční další jednání s Evropskou komisí nad návrhy jednotlivých programů.

Na začátku března schválila vláda alokace jednotlivých operačních programů. Vyhlášení prvních dílčích výzev se očekává na konci tohoto roku.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

10. května 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.834 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál