Zemědělská půda v České republice získala digitální podobu

Zemědělská půda v České republice získala digitální podobu

Díky unikátnímu projektu Ministerstva zemědělství (MZe) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) byly vlastnosti zemědělské půdy z celé ČR převedeny do digitální podoby. Podrobné údaje ze 4,6 milionů hektarů jsou volně zpřístupněny veřejnosti. Výsledky detailního průzkumu se dají využít například pro další průzkum či při uzavírání pachtovních smluv.

Volně k prohlížení je nyní digitální mapa veškeré zemědělské půdy v ČR na adrese https://kpp.vumop.cz/. Mapa obsahuje výsledky detailního průzkumu půdy, vychází z celkem 400 tisíc sond odebraných po celé ČR na rozloze 4,6 milionů hektarů zemědělských pozemků. MZe a VÚMOP tak občanům poskytly snadný způsob, jak zjistit vlastnosti půdy ve své obci nebo na svých pozemcích. To se dá využít například při uzavírání pachtovních smluv. Digitální data poslouží rovněž k dalším výzkumům.

Na digitalizaci pracovalo 150 lidí celkem čtyři roky. Převedli do digitální podoby výsledky historického Komplexního průzkumu půd z 60. let minulého století. Skoro na každém poli v republice bylo vykopáno několik sond. Takto hustě získaná síť umožňuje lépe pochopit českou půdu a efektivně navrhovat opatření na zlepšení jejího stavu. Svým rozsahem a podrobností šlo o výjimečný pedologický průzkum, který v Evropě nemá dodnes obdoby.

yto cenné informace převedené z papírových map, původních zpráv a záznamů do digitální podoby mohou být využity v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi, programy, satelitním a leteckým snímkováním či s použitím dronů. Komplexní průzkum umožňuje sledovat vývoj vlastností půdy a také předvídat změny do budoucna. Je tak možné získat přesnější modely, které mohou pomoci v boji s erozí, suchem či úbytkem organické hmoty.

Zdroj informací

Ministerstvo zemědělství ČR a NejBusiness.cz

Datum

14. března 2021

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.417 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál