Nejčastěji se lidé chtějí rekvalifikovat na pozici asistentky a specialisty internetového obchodu

Nejčastěji se lidé chtějí rekvalifikovat na pozici asistentky a specialisty internetového obchodu

Podle výsledků pilotní fáze projektu KVASAR, jehož cílem je zjednodušení a zefektivnění systému rekvalifikací pomocí modulové výuky, více než čtvrtina uchazečů o zaměstnání poptává kurzy na pozici Asistenta/asistentky. Hned další v pořadí skončily Specialista internetového obchodu a Prodavač/prodavačka. Češi i nadále preferují kancelářské profese spíše než ty manuální. Největší zájem o rekvalifikace projevili obyvatelé Plzeňského kraje. Nejmenší zájem byl v kraji Vysočina.

Projekt KVASAR (Kvalita systému akreditací a rekvalifikací) byl spuštěn na podzim 2020 a pro MPSV jej realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, poradenská společnost Moore Czech Republic a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Realizátoři projektu nyní zveřejnili data, podle kterých patří mezi tři nejžádanější rekvalifikační kurzy administrativní profese. V první pětici z celkových 25 se umístila také pozice obchodního zástupce nebo pracovníka poštovní přepážky. Ze vzorku 1 904 respondentů (992 žen, 912 mužů) by pak téměř 25 % volilo profesi asistentky/asistenta. Jako nejméně atraktivní profese zájemci vyhodnotili obsluhu plastikářských zařízení a strojníka sklářských zařízení pro lisovací linky. Nejvíce zájemců o rekvalifikace, v přepočtu na 100 tis. obyvatel, pocházelo z Plzeňského kraje, nejméně naopak z kraje Vysočina. Rozdíl mezi oběma kraji činil 30 %.

“S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků se potýkáme dlouhodobě. U nováčků v oddělení vývoje jsme například upřednostnili cestu interního zaškolení. Výuka probíhá jednak prakticky, a jednak s pomocí online aplikace na školení. Na adaptaci jednoho nováčka je v průměru potřeba okolo 108 výukových hodin, které zahrnují 47 dílčích školení,“ říká Tomáš Matoušek, náborový a PR specialista společnosti Daikin Plzeň.

Pracovnímu trhu dominuje digitalizace

Pozice, o které je největší zájem, reflektují změny, jež probíhají na pracovním trhu. Mezi nejatraktivnější patří obory, které pandemie zasáhla nejméně, a to zejména ze segmentu e-commerce (internetový prodej). Jsou to zároveň pozice, na které, v současné době, žádná škola nebo obor soustavně nepřipravuje. Segment e-commerce přitom ročně generuje několik set miliardový obrat a zaměstnává stovky tisíc pracovníků. Odborníci navíc očekávají, že se bude jeho podíl na ekonomice zvětšovat. V kontrastu s tím stále převažují vzdělávací obory a rekvalifikační kurzy, které připravují na profese, jež jsou momentálně v útlumu. „Ekonomika se musí postupně digitalizovat a stejně tak vzdělávací instituce musejí začít připravovat na práci v digitálním prostředí. Efektivní modulové rekvalifikace, které jsou v současné době více než nutné, mohou být v tomto směru odrazovým můstkem,“ říká Vít Jásek výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Pandemie nutí lidi změnit profesi

Mezi pandemií nejpostiženější obory patří gastronomie a pohostinství, cestovní ruch a řada dalších ze sektoru služeb. „Na základě dat za loňský rok víme, že v nejpostiženějších oborech zaniklo na 80 tisíc pracovních míst, z nichž většina se už neobnoví. Některá zaniknou zcela, zbytek bude nutné rekvalifikovat do jiných oborů. Současný průběh rekvalifikací však není natolik pružný, aby této poptávce vyhověl, proto je nutné jej maximálně zefektivnit,“ říká Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČE. Cílem projektu je proto umožnit lidem efektivně získat novou kvalifikaci, a to až o 50 % rychleji. Nový systém tak umožní pojmout desetitisíce lidí ročně. Aktuálně je tomu pouze okolo 8 000 lidí ročně.

Inovativní modulové rekvalifikace

Rekvalifikace je aktuálně nutné absolvovat v plné délce, a to i když má zájemce předchozí zkušenosti z oboru. Modulový systém však zohledňuje dosavadní zkušenosti, díky čemuž lze uchazeče rekvalifikovat jen v těch oblastech, které opravdu neumí – modulově. Tím se ušetří čas i peníze, protože absolvovat například 150 hodin, oproti původním 300 hodinám, znamená nákladově 50% úsporu. „Inovace stávajícího, do jisté míry zastaralého, systému rekvalifikací je nezbytně nutná. Systém je nutné zpružnit tak, aby byl schopen reflektovat aktuální potřeby trhu práce. Vládní podpůrný program Antivirus končí v dubnu a Kurzarbeit stále nebyl schválen. Očekáváme, že by se tak nezaměstnanost mohla do konce roku vyšplhat až na 6 %,“ říká Radovan Hauk, partner společnosti Moore Czech Republic.

KVASAR

Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) si dal za cíl nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce, a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

Současný systém rekvalifikací zcela nereflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Ten musí v rámci rekvalifikace absolvovat celé vzdělávání podle nastaveného systému akreditací. Nemůže si jednoduchým způsobem získané dovednosti pouze doplnit. Mechanismus modularizovaných rekvalifikací umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Bude jí také umožněno, aby praxi absolvovala přímo v konkrétním podniku, což je v dnešním modelu obtížné.

V projektu bude navrženo metodické řešení financování systému modularizace rekvalifikací, následně proběhne jeho pilotní ověření a bude zpracován návrh na zavedení do praxe na základě zkušeností z pilotního ověření. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných sil umožní realizace projektu rekvalifikovat 1050 osob s přímým zapojením zaměstnavatelů.

Zdroj informací

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a NejBusiness.cz

Datum

12. března 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.9464 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál