Nezaměstnanost v listopadu mírně vzrostla

Nezaměstnanost v listopadu mírně vzrostla

K 30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší listopadovou hodnotu od roku 2016, kdy bylo bez práce celkem 362 755 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 255 837 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob nepatrně vzrostl na 3,8 % (říjen 2020 – 3,7 %, listopad 2019 – 2,6 %). Vzrostl i počet volných pracovních míst.

Zaměstnavatelé jich nabízeli v listopadu prostřednictvím ÚP ČR 317 972, z toho 10 761 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 77 082 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 240 890 pozic, tedy u téměř 76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 11. 2020

3,8 %

Počet uchazečů o zaměstnání

274 526

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

255 837

Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2020)

2,9 %

Počet volných pracovních míst (VPM)

317 972

Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince

77 082

Počet VPM vhodných pro cizince

240 890

Situace na trhu práce se v uplynulém měsíci výrazně nezměnila a také odpovídá klimatickým podmínkám sledovaného období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.

„Pokud jde o turistickou sezónu, ve většině regionů byla přerušena v návaznosti na přijatá bezpečnostní opatření. S rozjezdem té zimní zaměstnavatelé čekají na vývoj celkové situace, a s tím související případné rozvolňování. Meziměsíčně vzrostl počet volných pracovních míst. Nově jich zaměstnavatelé nahlásili přes 37 tisíc. Úřad práce ČR dbá na aktualizaci jejich databáze, tak aby bylo možné co nejlépe párovat evidované uchazeče o zaměstnání s volnými pracovními místy. Zároveň se ještě více zaměříme na rekvalifikace u zaměstnavatelů, např. prostřednictvím projektu POVEZ II, a v případě zejména hromadného propouštění pak projektu Outplacement. V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, především v zemědělství a lesnictví, pravděpodobně vzroste. Celkový vývoj bude záviset také na situaci kolem koronaviru,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

35 360 nezaměstnaných

Během listopadu se na ÚP ČR nově přihlásilo 35 360 nezaměstnaných. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 879 osob, meziročně pak nižší o 2 526 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 32 519 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 9 050 méně než v říjnu a o 4 596 méně než rok předtím. Novou práci získalo 22 371 osob. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 236) a Jihomoravský kraj (4 227).

Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Karlovarském kraji (1 310) a v okrese v Plzeň-jih (133). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají lidé, kteří pracovali napříč všemi obory a často jejich zaměstnání bylo na dobu určitou. Mezi nově příchozími jsou zejména lidé z oblasti veřejné správy, sektoru služeb, především maloobchodu a stravování (mimo jiné prodavači, číšníci, uklízeči, všeobecní administrativní pracovníci). Evidovaní uchazeči o zaměstnání nejčastěji nacházeli novou práci jako pomocní pracovníci ve výrobě, montážní dělníci výrobků a zařízení a dále ve zdravotnictví, v sociální péči nebo maloobchodu.

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v listopadu 42,5 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti byla 437 dnů.

Mezi evidovanými bylo 95 161 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 34,7 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 23,9 % - celkem 65 479. Rodičů a lidí pečujících o děti do 15 let evidoval ÚP ČR 42 935, tvořili 15,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. V uplynulém měsíci bylo bez práce 37 524 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,7 % z celkového počtu evidovaných uchazečů a 141 212 žen, 51,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. V dlouhodobějším horizontu (březen–listopad 2020) se počet evidovaných z prvních čtyř uvedených skupin uchazečů o zaměstnání zvýšil. Mírně vzrostl i jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. Aby ÚP ČR v maximální možné míře podpořil jejich šance na práci, věnuje jim dlouhodobě zvýšenou péči při zprostředkování vhodného zaměstnání a při poskytování poradenských a dalších služeb.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v listopadu 18 okresů, největší pak Tachov (o 3,9 %), Mladá Boleslav (o 2,6 %), Plzeň-město (o 2,5 %), Chomutov (o 2,3 %), Most (o 2,1 %) a Louny a Teplice (oba o 1,8 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla v 59 regionech. Nejvíce v okrese Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec (o 10,6 %), Písek a Klatovy (shodně o 9,4 %), Břeclav (o 8,1 %), Český Krumlov (o 8 %) a Znojmo (o 6,7 %).
Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Pelhřimov (1,9 %), Praha–východ (2 %), Jindřichův Hradec a Jičín (oba 2,1 %), Písek (2 %), Mladá Boleslav, Prachatice, Písek a Plzeň-jih (všechny 2,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než republikový průměr hlásí 27 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (7,9 %), Ostrava-město a Most (oba 6,5 %), Chomutov a Bruntál (shodně 6 %), Karlovy Vary (5,7 %), Sokolov a Znojmo (oba 5,6 %). Podíl nezaměstnaných žen zůstal na 3,9 % a mužů vzrostl na 3,6 %. 

Ke konci listopadu evidoval ÚP ČR celkem 13 979 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 1 163 méně, meziročně pak o 3 917 více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 % (říjen 2020 – 5,6 %, listopad 2019 – 5,1 %). Bez práce bylo k 30.11. 2020 celkem 10 829 bývalých studentů (říjen 2020 - 11 859, listopad 2019 – 6 960, listopad 2018 – 7 509). V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník), hotelnictví a obchod. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především lékařských a technických fakult, studijních programů sociální péče, informační a komunikační technologie nebo vzdělávání a výchova.

57 958 volných pracovních míst

Zaměstnavatelé nabízeli absolventům prostřednictvím ÚP ČR celkem 57 958 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě nebo pracovníky informačních služeb.

Ke konci listopadu evidoval ÚP ČR celkem 317 972 volných pracovních míst, což je o 7 242 více než v říjnu a o 20 698 méně než před rokem. V předchozím měsíci zaměstnavatelé nahlásili 37 133 nových volných pracovních míst. ÚP ČR naopak obsadil, a následně z evidence vyřadil 32 657 volných pracovních míst.

Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (83 826), ve Středočeském (57 915), v Jihomoravském (29 563) a Plzeňském (25 716) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 450 pozic na dohodu o provedení práce a 6 311 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (7,8), Ústí nad Labem (5,4), Sokolov (5,2), Jeseník (4,8), Bruntál (4,4), Děčín (4,1), Přerov, Most a Blansko (shodně 3,3). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 462 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče, montážní dělníky nebo pracovníky informačních služeb.

Zaměstnavatelé měli v listopadu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě, uklízeče, řidiče nákladních automobilů, zedníky nebo kuchaře. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory a po řemeslnících. Více než 74 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Úřad práce ČR se nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům nabízí maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci listopadu podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) celkem 10 379 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských prostředků. Prioritou Úřadu práce ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

V případě veřejně prospěšných prací, jde o nástroj APZ, jenž pomáhá umístit na trh práce nejobtížněji zaměstnatelné uchazeče o zaměstnání. K 30. 11. 2020 v rámci VPP pracovalo celkem 5 959 lidí. Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým úřad věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje Úřad práce ČR 12 měsíců.

Opakovaně pak může podpořit stejného klienta tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností, např. v infocentrech, knihovnách, či jiných veřejných agend. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelních pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

Zaměstnání pro 2 698 uchazečů

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci listopadu šanci získat zaměstnání 2 698 uchazečů. Celkem 10 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení) a 391 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Úspěch sklízí též příspěvek na dojížďku. Dosud o něj požádalo celkem 10 951 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 548), Olomouckém (2 498), Ústeckém (1 219) a Jihomoravském (1 088) kraji. V průběhu listopadu přijal Úřad práce ČR 53 žádostí. Se 7 201 žadatelem uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (se 47 z nich v listopadu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 2 500 Kč, protože podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10–25 a 25–50 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, obsluha strojů, kovodělníci, elektrikáři, opraváři, řidiči, strážní, pracovníci ve zdravotnictví, v sociální oblasti nebo informačních službách, prodavačky, učitelé, skladníci, maséři, uklízečky, účetní, dámské krejčové nebo třeba pracovníci v lékárně či laborantky.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 5 255 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 737), v Moravskoslezském (1 081) a Jihomoravském (503) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 284 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje, a to opakovaně, další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 30. 11. 2020 se jich účastnilo celkem 387 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti a základních počítačových dovedností nebo kurzy pro pracovníky v sociální oblasti či rekvalifikace zaměřené na osobní služby. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním.

Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. ÚP ČR průběžně komunikuje se zaměstnavateli a místními samosprávami, monitoruje vývoj a potřeby trhu práce tak, aby nabídka rekvalifikací odrážela potřebu praxe.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci listopadu 519 osob se zdravotním postižením (z toho jich 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center apod. Celkem 180 uchazečům přispěl ÚP ČR v listopadu na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podpora pro 88 781 lidí

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 88 781 lidí, tj. 32,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (říjen 2020 – 31,6 %, listopad 2019 – 36,2 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 551 Kč. Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 Kč pobíralo 18 329 (20,7 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 Kč, pak 3 829 (4,3 %) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 828 997 461 Kč (říjen - 846 051 tis. Kč, září - 945 193 tis. Kč, srpen - 964 891 tis. Kč, červenec 2020 - 1, 041 mld. Kč, červen 2020 - 1 040 mil. Kč). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 71 467 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za říjen 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 3,1 %, v EU27 7,6 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,9 % a v EU27 7,6 %).

Zdroj informací

Úřad práce ČR a NejBusiness.cz

Datum

7. prosince 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4491 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál