Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun

Evropská komise schválila program veřejné podpory pro OSVČ ve výši 15 miliard korun

Evropská komise svým pondělním rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně činné, jež byly zasaženy důsledky koronavirové pandemie.

Podpora bude poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení a bude mít formu a) částečného snížení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2020, b) prominutí pokut za nezaplacené příspěvky za rok 2019, c) odložení měsíčních plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce březen a duben 2020 až do konce roku 2021. O podporu mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné z jakéhokoli sektoru ekonomiky.

Cíle podpůrného opatření je pomoci osobám samostatně výdělečně činným překonat náhlý nedostatek likvidity, k němuž došlo v důsledku koronavirové pandemie. Podpora může být poskytována do 31. prosince 2020.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

18. července 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6529 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál