EU dočasně zmírnila některá pravidla v zemědělství

EU dočasně zmírnila některá pravidla v zemědělství

Evropská komise vydala v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 tři nařízení, jejichž cílem je podpořit a stabilizovat trhy v oblastech výroby mléka a mléčných produktů, brambor pro další zpracování, živých stromů a rostlin a řezaných a okrasných květin.

Uvedená nařízení určitým způsobem zmírňují pro tato odvětví některá soutěžní pravidla, když zavádí na dobu šesti měsíců výjimku z článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje uzavírání protisoutěžních dohod.

Nová nařízení umožňují producentům uvedených komodit a jejich sdružením uzavírat:

  • dohody a rozhodnutí týkající se společného plánování objemu výroby syrového mléka;
  • dohody a rozhodnutí týkající se společného stažení se z trhu či volné distribuce,
  • zpracování, skladování, společné propagace a plánování produkce brambor;
  • dohody a rozhodnutí o společném stažení se z trhu či volné distribuci, propagační akce na podporu prodeje a společné plánování produkce živých rostlin a řezaných květin.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže důrazně upozorňuje, že tato spolupráce je omezena pouze na uvedené typy dohod a na období šesti měsíců (začátek platnosti je stanoven u každého nařízení odlišně). V žádném případě se nejedná o toleranci k dohodám o cenách, dělení trhů či bid rigging.

Výrobci, kteří zmírněných pravidel využijí, musí plnit řadu informačních a jiných povinností vůči příslušným úřadům z členských států.

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v odvětví brambor

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v odvětví mléka

Prováděcí nařízení ke stabilizaci trhu v oblasti živých dřevin, rostlin a řezaných květin

Zdroj informací

ÚOHS a NejBusiness.cz

Datum

7. května 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.1231 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál