Za tři čtvrtletí roku 2018 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši téměř 2,7 miliardy korun

Za tři čtvrtletí roku 2018 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši téměř 2,7 miliardy korun

Z důvodů implementace standardu IFRS9 byla pro potřeby meziročního srovnání data roku 2017 zpětně přepočtena dle této nové metodiky.

„Čistý zisk Raiffeisenbank za devět měsíců letošního roku dosáhl výše 2,68 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje téměř osmiprocentní nárůst,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank, a dodává: „Navzdory stále sílícímu konkurenčnímu prostředí se nám daří nejen dosahovat dobrých hospodářských výsledků, ale také udržovat pozici klientsky vstřícné banky. Svědčí o tom nedávno získané ocenění Klientsky nejpřívětivější banka roku, které jsme obdrželi počtvrté v řadě.“

„Letos nás vítězství v této kategorii soutěže Hospodářských novin těší ještě více, jelikož jsme nedávno dokončili převod klientů do nového internetového bankovnictví. Šlo o náročný proces, který vyžadoval i trochu trpělivosti ze strany našich klientů. Celý projekt dopadl velmi dobře a momentálně již novou platformu využívají všichni klienti banky jak z řad fyzických osob, tak i podnikatelů a firem.“

Bližší informace k hospodářským výsledkům za tři čtvrtletí 2018

Čistý zisk a výnosy

Čistý zisk banky za tři čtvrtletí roku 2018 dosáhl výše 2,68 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 7,8 %. Celkové provozní výnosy dosáhly výše 7,83 miliardy Kč a meziročně zůstaly téměř nezměněny. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně poklesly o 40,2 % na 1,12 miliardy Kč. Hlavním důvodem tohoto meziročního poklesu je fakt, že výnosy v prvních třech kvartálech roku 2017 jednorázově navyšoval příjem z prodeje státních dluhopisů. Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 16,0 % a dosáhly tak výše 5,29 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků mírně vzrostly o 2,7 % na 1,40 miliardy Kč.

Vklady a úvěry

Celková aktiva banky dosáhla výše 353,6 miliardy Kč a meziročně tak poklesla o 0,6 % primárně v důsledku nižšího zůstatku přebytečné likvidity uložené v centrální bance. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 9,4 % na 233 miliard Kč. K růstu přitom došlo ve financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry) i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 0,9 % na 254 miliard Kč.

Náklady

Provozní náklady ve výši 4,3 miliardy Kč se oproti prvním třem čtvrtletím roku 2017 snížily o 2,4 %, a to i navzdory vyššímu příspěvku banky do Fondu pro řešení krize. Jde o jasnou známku dobré nákladové disciplíny Raiffeisenbank.

Řízení rizik

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velice dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek za tři čtvrtletí roku 2018 jsou v meziročním srovnání nižší o 30,8 % a dosahují výše necelých 216 milionů Kč.

Kapitál

Kapitálová přiměřenost banky dosáhla k 30. září 2018 výše 16,25 %. Na konci dubna 2018 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 2,82 miliardy Kč, kdy částka 1,69 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,13 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

Významné události 3. čtvrtletí roku 2018

  • S účinností od 1. července 2018 se novým členem představenstva Raiffeisenbank stal Vladimír Matouš, který je odpovědný za oblast řízení IT.
  • Začátkem srpna Raiffeisenbank představila nový design svého hlavního webu. Nová a moderní stránka rb.cz je plně responzivní pro všechna elektronická zařízení, a díky možnosti používat rozšířené komponenty nabízí atraktivní a strukturovanější obsah.
  • Raiffeisenbank v průběhu léta otevřela dvě nové pobočky. V Novém Jičíně a ve Svitavách.
  • Dne 11. září podepsala Raiffeisenbank smlouvu s Evropským investičním fondem, na jejímž základě začala poskytovat Úvěr na Inovace se zárukou EIF.

Zdroj informací

Raiffeisenbank a.s. a NejBusiness.cz

Datum

6. prosince 2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6545 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál