Společnost GLS snížila spotřebu vody a zefektivnila recyklaci papíru

Společnost GLS snížila spotřebu vody a zefektivnila recyklaci papíru

Snížená spotřeba vody o 8,3 % a zvýšení podílu recyklovaného papíru z 3,1 % na 7,3 %. Takové jsou výsledky ekologického úsilí nadnárodního přepravce balíků GLS po meziročním srovnání účetních roků 2015/2016 a 2016/2017. Skupina GLS v současné době zaměstnává již celkem 32 odborníků na životní prostředí.

Společnost GLS v rámci Evropy každý den přepravuje tisíce balíků. S velkým množstvím spokojených zákazníků je ale také spojeno ekologické zatížení. GLS se v rámci svého ekologického programu ThinkGreen snaží negativní dopady balíkové přepravy na životní prostředí minimalizovat. Přepravní společnosti se meziročně podařilo snížit svou spotřebu vody o více než 8 % (ze 114 708 m3 na 105 881 m3) a zároveň o více než 4 % zvýšit podíl recyklovaného papíru.

Přepravce zároveň umožňuje kompenzovat emise vzniklé pro doručení balíků každému, kdo za tímto účelem zvolí službu s názvem ThinkGreenService. „Kromě průběžné modernizace vozového parku, díky které snižujeme průměrný objem emisí CO2 na jedno vozidlo, se soustředíme i na další ekologické aktivity. Každoročně podporujeme výsadbu stromů do volné krajiny v Česku, snižujeme spotřebu vody a zvyšujeme objem recyklovaného papíru,“ uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Reálné kroky k lepšímu životnímu prostředí

GLS v rámci celé své skupiny shromažďuje data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů. Metoda využívaná pro výpočet emisí je v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem o snižování emisí skleníkových plynů. Výsledky dlouhodobého úsilí GLS pravidelně zveřejňuje ve Zprávě o udržitelném rozvoji. Skupina GLS také pravidelně obměňuje svůj vozový park s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů, v Evropě zajišťuje dopravu balíků i elektromobily, dodávkami na stlačený zemní plyn nebo elektrokoly.

Zdroj informací

GLS a Nejbusiness.cz

Datum

26.6.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5471 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál