Laboratoře Nemocnice Valašské Meziříčí obhájily při náročném auditu akreditaci

Laboratoře Nemocnice Valašské Meziříčí obhájily při náročném auditu akreditaci

Laboratoř klinické biochemie Nemocnice Valašské Meziříčí, která je členem skupiny AGEL, prošla v těchto dnech náročným auditem Českého institutu pro akreditaci (ČIA) a obhájila tím prestižní akreditaci na další období až do roku 2020. Na základě získaného certifikátu mohou laboratoře veřejně doložit vysokou kvalitu své práce.

„Auditorky Českého institutu pro akreditaci kontrolovaly shodu s požadavky a vysoce hodnotily nastavený systém managementu kvality,“ zhodnotil audit manažer klinických laboratoří valašskomeziříčské nemocnice Ing. Jaroslav Mikeš s tím, že stěžejní část auditu v laboratoři biochemie probíhala přímo v provozu, kde byla kontrolována cesta vzorku od jeho přijetí až po dodání výsledku. Auditorky věnovaly značnou pozornost kvalitě analytické práce. Laboratoř je vybavena špičkovými analyzátory, s kterými pracují plně kvalifikovaní laboranti.

Auditorky zdůraznily a kladně hodnotily vysokou odbornost a týmovou spolupráci všech zaměstnanců v laboratoři. „Při auditu neshledala ani vedoucí ani odborná posuzovatelka žádné neshody a připomínky a obě potvrdily, že systém managementu kvality dostál všem požadavkům. Laboratoř tak opět potvrdila, že zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb,“ dodává k auditnímu šetření manažerka kvality laboratoří Mgr. Marta Hýnarová.

Akreditace laboratoře znamená formální uznání odborné a organizační způsobilosti laboratoře, což je klíčem ke spolehlivosti a srovnatelnosti činnosti laboratoře. Podle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) je zájmem každé dobře fungující zdravotnické laboratoře nechat si nezávisle posoudit svou způsobilost.

Na základě kladného výsledku může laboratoř veřejně doložit vysokou kvalitu své práce. Akreditované laboratoře poskytují služby na vysoké odborné úrovni a prokazují shodu s požadavky uvedenými v příslušné normě, dále pak funkčnost systému řízení jakosti, včetně interního a externího zabezpečení kvality.

Oddělení klinické biochemie je součástí komplementu Nemocnice Valašské Meziříčí a provádí biochemická a hematologická vyšetření pro pracoviště nemocnice i pro ambulance praktických lékařů a specialistů.

Zdroj informací

AGEL a.s. a Nejbusiness.cz

Datum

11.6.2018

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

COVID - Firmy a OSVČ


Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.5284 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál